ČLS vás zve na besedy "V zájmu lesa"

Česká lesnická společnost, jako jeden z hlavním partnerů, vás srdečně zve na besedy pořádané v rámci informační kampaně "V zájmu lesa", jež budou informovat o dopadech klimatických změn na lesní ekosystémy, aktuálním dění v lesích a možnostech, jak se do ochrany a obnovy lesa zapojit. V současné době české lesy čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům změny klimatu, jaké v našich krajích nemají obdoby. Lesy se nyní neobejdou bez pomoci lidí. Lesům, zadržují vodu v krajině, chránící krajinu před erozí a větrem, můžete pomoci i Vy osobně. Zapojte se do některé z akcí, které pro veřejnost společně připravili Česká lesnická společnost, Lesy ČR s.p. a Vojenské lesy a statky s.p.

Podrobný kalendář akcí, pořádaných napříč Českou republikovou, naleznete zde.

Více informací na webových stránkách V zájmu lesa.

Vyjádření České lesnické společnosti

Členové republikového výboru České lesnické společnosti přivítali s povděkem informaci o tom, že budou na úrovni vlády učiněna opatření, která mají napomoci řešení kalamitní situace spojené s chřadnutím jehličnatých porostů. Tak, jak se to potvrdilo již několikrát v minulosti, k rychlému zvládnutí kalamit velkého rozsahu významně napomáhají systémové změny a mimořádná opatření. Lesníci pak již sami dokáží situaci zvládnout a obnovit funkční lesní ekosystémy v postižených oblastech.

Situaci posledních dní lze pak v této souvislosti chápat jako začátek hlubší diskuze o systémových změnách, které se mimo jiné týkají vhodnosti uplatňování zákona o veřejných zakázkách v plném rozsahu i na činnosti odvíjející se od přírodního prostředí a při využívání obnovitelných přírodních zdrojů. Do této diskuze zapadá i příspěvek prof. Ing. Vladimíra Simanova, CSc. publikovaný na serveru Neviditelný pes. Sem ale patří i debata nad udržováním vodohospodářských staveb ve vlastnictví státu, nad způsobem obhospodařováním zemědělské krajiny, které bezpochyby nesou hlavní odpovědnost za neuspokojivou situaci při hospodaření s vodou.

Číst dál: Vyjádření České lesnické společnosti

Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

Dne 17. dubna se v prostorách Výzkumné stanice Truba, na půdě Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, uskutečnil seminář ČLS věnovaný problematice introdukovaných dřevin. Na akci se z odborného hlediska podíleli členové p.s. při FLD. Zazněly příspěvky věnované výskytu a rozsahu pěstování hlavních introdukovaných dřevin v České republice (Ing. Beran – VÚLHM), významu douglasky tisolisté v ČR (prof. Podrázský – Katedra pěstování lesů FLD ČTZ v Praze), osudu smrku pichlavého a jeho využití v prosadbách (Ing. Kacálek – VÚLHM VS Opočno), vyhodnocení experimentů s jedlí obrovskou (Ing. Fulín – VÚLHM), pěstování dubu červeného (Ing. Miltner), ořešáku černého (prof. Podrázský) a konečně kvalitě dřevní hmoty vybraných introdukovaných dřevin (doc. Zeidler – FLD ČZU v Praze). Účastníci, kteří se sešli v počtu ca 40, se o danou problematiku živě zajímali, pozornost vzbudila zejména problematika kvality dřeva ořešáku a střemchy pozdní. Ta je na jedné straně velmi problematickou invazivní dřevinou, na druhé straně je však její dříví velmi vysoce hodnoceno a lesnický výzkum by jí měl věnovat daleko větší pozornost z obou hledisek. Jako další velmi perspektivní druhy byly diskutovány douglaska a dub červený, větší pozornost by měla být věnována i akátu.

Číst dál: Introdukované dřeviny jako součást českého lesnictví

XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

Dne 20. 4. 2018 se na Novotného lávce v Praze uskutečnila XXIX. valná hromada České lesnické společnosti, z. s. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali úctyhodnými 87 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných lesnických osobností, včetně náměstka MZe Patrika Mlynáře, ředitele ÚHÚL Jaromíra Vašíčka, náměstka VLS Libora Strakoše, předsedy ČKOLH Jiřího Pohana, emeritního předsedy ČLS Štěpána Kaliny a dalších významných hostů.

V úvodu po schválení předsednictva, návrhové a mandátové komise a navrženého programu valná hromada uctila minutou ticha památku váženou dlouholetou předsedkyni revizní komise ČLS, jenž nás bohužel v průběhu minulého roku navždy opustila. Jako první z hostů vystoupil Patrik Mlynář, který poděkoval za spolupráci s ČLS a svůj příspěvek věnoval aktuální problematice lesnictví. Na závěr zdůraznil, že je důležité, aby lesnictvo vystupovalo na venek jednotně. 

Číst dál: XXIX. valná hromada České lesnické společnosti

Fotoreportáž z veletrhu Silva Regina

Prohlédněte si fotoreportáž z veletrhu Silva Regina 2018, další fotografie můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Sobota 7. dubna

Již v ranních hodinách se na brněnském výstavišti za slunečného počasí sešli zástupci ČLS a grafického studia pro sestavení naší expozice nacházející se tradičně na 1. galerii pavilonu Z. Za vedení předsedy ČLS Ing. Pavla Draštíka a ve spolupráci s pobočnými spolky ČLS byl náš stánek postaven a připraven na zítřejší otevření veletrhu v podvečerních hodinách.

Číst dál: Fotoreportáž z veletrhu Silva Regina

Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Česká lesnická společnost děkujeme všem zúčastněným. K posouzení fotografií byla sestavena odborná komise. Přesto bylo nutné nechat snímky zhodnotit profesionálními fotografy. Absolutní vítěz fotosoutěže je se svým záběrem Zdeněk Adler, který se stává nejlepším fotografem ČLS za rok 2017. Věříme, že vítězný snímek vyzařuje symboliku lesnického cechu, kterému snad i do budoucna bude slunce svítit na lepší časy...

Druhá místa ve svých kategoriích obsadili:                       Třetí místa ve svých kategoriích obsadili:

Barbora Pokorná (do 25 let)                                              Tereza Marksová (do 25 let)

Josef Kalenský (nad 25 let)                                               Jana Mašterová (nad 25 let)

Číst dál: Vítězné snímky fotosoutěže - Toulky lesem s objektivem

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno