Problematika hospodaření v lesích Orlických hor

Ve dnech 6. a 7. 9. 2018 proběhl ve spolupráci s Českou lesnickou společností, pobočným spolkem ČLS Hradec Králové, Celostátní sítí pro venkov a Správou Parishových lesů dvoudenní seminář s exkurzí. Za základnu pro prezentační části organizátoři zvolili Hotel Zemská brána v Bartošovicích v Orlických horách. Seminář byl zaměřen na prezentaci úspěšně realizovaných projektů spolufinancovaných z EU od samého počátku, kdy soukromí vlastníci mohli vstupovat do těchto programů náležících převážně pod gesci MZe. Jan Parish Správa Parishových lesů patří mezi skupinu velmi úspěšných žadatelů a přináší pohled i zkušenosti beneficienta, který dokáže přínosným způsobem prezentovat úskalí i přínosy využívání podpor z dotačních programů spolufinancovaných s EU. I ostatní příspěvky, které na semináři zazněly, více čí méně souvisely s dotační politikou MZe. Akce se zúčastnili také naši polští lesníci z příhraniční oblasti a ČLS tak prohlubuje vzájemnou spolupráci s kolegy z PTL. Jednalo se o Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Nadleśnictwo Międzylesie, Nadleśnictwo Jugów, Nadleśnictwo Lądek Zdrój.

Číst dál: Problematika hospodaření v lesích Orlických hor

Brdy vojenské – změna využívání rozsáhlého území

Dne 6. září 2018 se ve spolupráci s VLS ČR, s.p. uskutečnila venkovní pochůzka v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Tento újezd byl zrušen k 31.12.2015 a od 1.1.2016 byla na tomto území vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy. Jde o území historických paradoxů. Ve 20. letech minulého století návrh na vyhlášení vojenské střelnice narazil na odpor veřejnosti. Na základě veřejného mínění byly původní záměry rozsáhlého odlesnění značně redukovány na tři dopadové plochy, každá o výměře cca 450 ha. Dnes po 90 letech byly tyto odlesněné plochy s nepůvodní vegetací prohlášeny za 1. zóny CHKO.

Během pochůzky účastníci navštívili především plochy v minulosti využívané armádou, tj. dopadové plochy, střelnice a tankodromy. Na všech těchto lokalitách byl vyhodnocen současný stav, kdy příroda si tato území opět bere zpět, a současně byly prezentovány managementová opatření orgánů ochrany přírody, která se snaží tyto přírodní procesy zvrátit.

Číst dál: Brdy vojenské – změna využívání rozsáhlého území

Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

Dne 21. 6. 2018 se v obci Vlastiboř, v místní sokolovně, uskutečnil seminář věnovaný problematice pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) v České republice. Značný zájem lesnické odborné veřejnosti se projevil vysokou účastí, kapacita zařízení byla naprosto vyčerpána. Odborný garanty akce byly místopředsedkyně ČLS Jana Čacká z jablonecké pobočky ÚHÚL a pak Vilém Podrázský z FLD ČZU v Praze.

Na úvod představil historii a současný stav pěstování douglasky na majetku Návarov Michal Krupka (LČR), který shrnul vývoj hospodaření s touto dřevinou na daném majetku a představil výsledky šetření rozšíření a růstových poměrů v místních podmínkách. Tato dřevina zde nacházela od počátku introdukce dobré podmínky a pochopení vlastníků i lesnického personálu. Výsledkem jsou porosty, které nemají v podmínkách českých zemí obdoby.

Číst dál: Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II.

Dne 26. 6. 2018 proběhl druhý díl semináře „Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě“, konkrétně venkovní pochůzkou v porostech ve vojenském újezdu Libavá, které spravují VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou. Cílem pochůzky bylo ukázat obnovní a výchovné postupy v porostech vzniklých po kalamitách působících v období od 90. let 20 století po současnost. Průběh semináře si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.  

V první polovině pochůzky se účastníci seznámili s porosty, které vznikly po kalamitách v období od 90 let 20. století po rok 2008. Konkrétně navštívili porost, který byl obnoven převážně přirozenou obnovou, kde v současnosti je bohatá dřevinná skladba. Porost, kde byl smrk použit jako přípravná (pomocná) dřevina. Dále porost, kde byla využita dvojsadba smrku a budku a v současnosti je ve věku prvního výchovného zásahu a jako poslední porost v první polovině účastníci viděli výchovné zásahy ve zmlazení smrku, kde na ploše po vytěžení mateřského porostu bylo napočítáno až 1 000 000 jedinců smrku.

Číst dál: Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II.

Letošní ročník a národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích

Ve dnech 13. a 14. června uspořádala Česká lesnická společnost společně s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy národní kolo 8. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People In European Forests - YPEF). Národního kola se zúčastnilo 12 tříčlenných soutěžních družstev, které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví.

První den se soutěžící v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy museli vypořádat s písemným testem, který byl složen z třiceti anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce na téma „Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v našich lesích. Výhled do budoucna?“. Ve volném čase byla pro soutěžící a jejich doprovod připravena ukázka učebních textů a pomůcek FLD ČZU.

Číst dál: Letošní ročník a národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích

Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Česká lesnická společnost uspořádala za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dne 28. 6. 2018 akreditovaný seminář u MV a MZe Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů. Odborná akce za účasti více než 70 účastníků proběhla ve velké zasedací místnosti ministerstva zemědělství a byla plně v režii ÚHÚL, který je pověřen vyhotovením a správou dat OPRL.

Přítomné přivítal náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, základní informace k aktuální situaci procesu novelizace vyhlášky č.83/1996 Sb. přednesl za MZe z oddělení hospodářské úpravy lesů Václav Tomášek.  Poté již jednotliví specialisté  ÚHÚL představili postupně všechny odborné kapitoly OPRL 2 v nové předpokládané podobě. Ředitel pobočky ÚHÚL Brno Václav Zouhar lesnicko-typologického  klasifikačního systému a úpravu dřevinné skladby, Štěpán Křístek ochranu lesa a bezpečnost produkce, Robert Hruban funkce lesů a Roman Bystrický problematiku zpřístupnění lesů. Novou podobu rámcových směrnic hospodaření, jednotlivé očekávané  výstupy OPRL 2 a samotný smysl ORPL přednesl postupně vedoucí oddělení ORPL ÚHÚL Vratislav Mansfeld. Seminářem provedl a s časovým harmonogramem prací vystoupil náměstek ředitele ÚHÚL Jaroslav Kubišta.

Číst dál: Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno