Smrk a naše lesnictví

Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Že se bude jednat o velice komplexně pojatý seminář bylo zřejmé už z pozvánky – seznam přednášejících a průvodců při terénní exkurzi byl dost dlouhý. Hned v úvodu po přivítání „domácími“ (tj. pracovníky ŠLP Masarykův les Křtiny“) na zámku ve Křtinách představili pořadatelé svůj záměr, tj. od vědecky zpracovaných dat o změnách klimatu přejít k predikci dalšího vývoje, zabývat se samotnými „základy lesa“ (půdou), hodnocením vlivu změn klimatu na růst domácích dřevin, potenciálním rozvojem lesních škůdců a patogenů a skončit detailním rozborem hlavních adaptačních opatření a jejich potřebnou implementací v hospodářské úpravě lesa. Následovala série poutavých přednášek lektorů převážně z LDF Brno vždy s krátkou diskuzí v plném přednáškovém sále na zámku ve Křtinách, které většinou doplňovaly (nikoliv kopírovaly) s příspěvky v obsáhlém sborníku.

Číst dál: Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Lesy ČR a venkovní pochůzka v rámci semináře

Ořešák černý – dřevina roku 2017

Státní podnik Lesy ČR pro letošní rok 2017 zvolil dřevinu ořešák černý (Juglans nigra L.). ČLS tradičně pořádala v této souvislosti seminář spojený s venkovní pochůzkou věnovaný této nedoceňované dřevině. Prohlédněte si fotografie z odborné akce, která proběhla 29. srpna 2017 v Kunovicích a na území LS Strážnice. Po úvodním přivítání Ing. Miroslavem Sloupem předsedou OS ČLS Biologické byl zahájen tradiční dopolední blok přednášek.

Ing. Lenka Lehnerová Ph.D. z ÚHÚL seznámila účastníky, především z řad Lesů ČR, s původním areálem rozšíření ve východní části USA a se zastoupení nejen ořešáku černého, ale i královského (Juglans regia L.) v České republice. Následovaly zajímavé přednášky zástupců VÚLHM a Lesů ČR, konkrétně se zkušenostmi z pěstování ořešáku na LS Strážnice a LZ Židlochovice.

Číst dál: Ořešák černý – dřevina roku 2017

YPEF a 12 nejlepších tříčlenných družstev z České republiky

Mladí lidé se zajímají o lesnictví (YPEF)

Ve dnech 14. a 15. června se v národním kole soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) v Kostelci nad Černými lesy utkalo 12 nejlepších tříčlenných družstev z celé republiky, aby se rozhodlo o vítězi, který bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále v maďarské Šoproni. Cílem této soutěže, která je určena mládeži od 13 do 19 let, je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví.

Popularita soutěže každoročně narůstá. Letošního již sedmého ročníku se zúčastnilo 1 116 žáků a studentů základních a středních škol na úrovni místních kol, což je o 57 % více ve srovnání s loňským rokem. Určitě je třeba poděkovat všem, kteří se na organizování soutěže podílejí a podporují ji: Ministerstvo zemědělství, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů“, uvedl Pavel Draštík, předseda České lesnické společnosti, která je organizačním garantem této soutěže pro všechny zvídavé školáky.

Číst dál: Mladí lidé se zajímají o lesnictví (YPEF)

Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Česká lesnická společnost zaslala dne 4.8.2017 své připomínky v rámci zahájené veřejné konzultace FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA). Považujeme za důležité upozornit v našich připomínkách na několik skutečností:

  • Hodnocení se neopírá o platnou legislativu a její současnou aplikaci v praxi;
  • Při hodnocení parametrů hospodaření v lese jsou upřednostňována hodnotící kritéria opírající se pouze o názory a potřeby ochrany přírody;
  • Mnoho dílčích závěrů a hodnocení se neopírá o žádné relevantní podklady a celkově nekoresponduje se závěrečným hodnocením;
  • Celé hodnocení podprahově informuje pouze o záporných stránkách českého lesního hospodářství, o ohrožení lesa hospodařením, nedostatečné legislativě a o malé míře omezení ze strany státních orgánů.

Číst dál: Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Foto z akce "Lesní hospodářství v Orlických horách"

Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století

Uplynulo již 15 let od doby, kdy lesy v Orlických horách byly zasaženy rozsáhlým do té doby nezaznamenaným typem poškození. Na jaře 2002 došlo v celé hřebenové oblasti Orlických hor ke zčervenání a následnému opadu jehličí letorostů v horní části korun, nejvýrazněji u porostů v 1. a 2. věkovém stupni. Zásadním způsobem bylo poškozeno cca 2000 ha lesa nad 800 m n. m. Prvotním působícím faktorem byl v tomto případě průběh teplot během zimního období 2001–2002, který vedl k ojedinělým mrazovým škodám na lesích. Druhotným působícím faktorem se stal až kalamitní výskyt houby Ascocalyx abietina. Na zdravotní kondici lesních porostů se dlouhodobě projevují zvýšené obsahy dusíku, jenž prodlužuje období růstu a omezuje vyzrávání letorostů. Nedostatek draslíku naopak snižuje odolnost vůči nízkým teplotám. Působení uvedených faktorů mohou posilovat nárazově zvýšené koncentrace oxidu siřičitého a dalších škodlivin.

Číst dál: Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století

Lesy České republiky a rekreační lesy

Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Dne 22.6.2017 se konal seminář České lesnické společnosti na velmi živé téma „Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice“. Jde o problematiku, která se velmi rychle vyvíjí a dotýká se stále většího počtu subjektů v odvětví LH u nás. Seminář byl podporován Ministerstvem zemědělství a Vojenskými lesy a statky, s.p. Na organizaci semináře se podílely Lesy České republiky, s.p., v jejichž prostorách seminář proběhl, a Městské lesy Hradec Králové a.s., na jejichž území se konala odpolední venkovní pochůzka.

V dopolední části semináře se téměř 40 účastníků seznámilo z teoretického i praktického hlediska s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, se širokou a složitou problematikou zajišťování rekreačních služeb lesa pro veřejnost ve stávajících kulturně-historických, sociálně-ekonomických, politických a právních podmínkách České republiky. Jednalo se rovněž o praktických provozních a právních zkušenostech s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích daných forem vlastnictví v ČR, a o možnostech úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

Číst dál: Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno