Cena Ing. Jiřího Nováka

Cena Jiřího Nováka – II. ročník

ČLS jako garant udělení ceny, si dovoluje vyhlásit III. ročník Ceny Ing. Jiřího Nováka udělovanou ministrem zemědělství. Nominován na cenu může být kdokoliv, kdo uskutečnil výrazný počin dotýkající se lesnicko-dřevařského sektoru v období od minulého ročníku lesnického veletrhu Silva Regina, tudíž v letech 2018-2020. Výrazným počinem je myšleno široké spektrum činností dotýkajících se jednotlivých oborů v lesnictví, lesnicko-dřevařského sektoru a dalších lesnických aktivit v oblasti vydavatelské a ediční, vzdělávací a výzkumné, zájmové a spolkové činnosti dotýkající se lesa a jeho přírodního prostředí.

V I. ročníku tohoto prestižního ocenění, které nese jméno významné osobnosti lesnického sektoru Ing. Jiřího Nováka, byla udělena 3. dubna 2016 v rámci veletrhu Silva Regina cena křivoklátskému patriotu Ing. Miroslavu Pechovi staršímu. Oceněným počinem bylo vydání autobiografické knihy „Křivoklátský lesník vzpomíná". Jedná se o  unikátní kroniku z pohledu života lesníka, o lesnictví a myslivosti ve druhé polovině 20. století na Křivoklátsku. 

V II. ročníku za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice Cenu Jiřího Nováka  obdržel prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., za publikaci souborného díla „České lesy v datech a číslech“. Publikace podrobně rozebírá vývoj a stav lesního hospodářství, lesů a lesnictví jako producenta dřeva. Cena byla předána opět při slavnostním ceremoniálu zahájení veletrhu Silva Regina 8. dubna 2018.

 

Ing. Jiří Novák a Cena udělovaná ministrem zemědělství

Nominace posuzuje komise pro udělení Ceny Jiřího Nováka, kterou jmenuje ministr zemědělství ČR

O udělení ceny, na základě podkladů připravených komisí, rozhoduje ministr zemědělství. Cena pro dané období nemusí být rozhodnutím ministra udělena, pokud shledá, že za dané období nenastal žádný výrazný počin pro udělení Ceny.

Vyhlášení a předání Ceny ministrem zemědělství je součástí slavnostního zahájení veletrhu Silva Regina.

K ocenění náleží: grafický pamětní list, lovecký tesák a finanční prémie.

Uzávěrka pro podání návrhů je 29. 2. 2020.

Stáhněte si 

 

 Mediální partner: 

 

                

 

                

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2020    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno