Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II.

Dne 26. 6. 2018 proběhl druhý díl semináře „Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě“, konkrétně venkovní pochůzkou v porostech ve vojenském újezdu Libavá, které spravují VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou. Cílem pochůzky bylo ukázat obnovní a výchovné postupy v porostech vzniklých po kalamitách působících v období od 90. let 20 století po současnost. Průběh semináře si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.  

V první polovině pochůzky se účastníci seznámili s porosty, které vznikly po kalamitách v období od 90 let 20. století po rok 2008. Konkrétně navštívili porost, který byl obnoven převážně přirozenou obnovou, kde v současnosti je bohatá dřevinná skladba. Porost, kde byl smrk použit jako přípravná (pomocná) dřevina. Dále porost, kde byla využita dvojsadba smrku a budku a v současnosti je ve věku prvního výchovného zásahu a jako poslední porost v první polovině účastníci viděli výchovné zásahy ve zmlazení smrku, kde na ploše po vytěžení mateřského porostu bylo napočítáno až 1 000 000 jedinců smrku.

Číst dál: Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II.

Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Česká lesnická společnost uspořádala za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dne 28. 6. 2018 akreditovaný seminář u MV a MZe Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů. Odborná akce za účasti více než 70 účastníků proběhla ve velké zasedací místnosti ministerstva zemědělství a byla plně v režii ÚHÚL, který je pověřen vyhotovením a správou dat OPRL.

Přítomné přivítal náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, základní informace k aktuální situaci procesu novelizace vyhlášky č.83/1996 Sb. přednesl za MZe z oddělení hospodářské úpravy lesů Václav Tomášek.  Poté již jednotliví specialisté  ÚHÚL představili postupně všechny odborné kapitoly OPRL 2 v nové předpokládané podobě. Ředitel pobočky ÚHÚL Brno Václav Zouhar lesnicko-typologického  klasifikačního systému a úpravu dřevinné skladby, Štěpán Křístek ochranu lesa a bezpečnost produkce, Robert Hruban funkce lesů a Roman Bystrický problematiku zpřístupnění lesů. Novou podobu rámcových směrnic hospodaření, jednotlivé očekávané  výstupy OPRL 2 a samotný smysl ORPL přednesl postupně vedoucí oddělení ORPL ÚHÚL Vratislav Mansfeld. Seminářem provedl a s časovým harmonogramem prací vystoupil náměstek ředitele ÚHÚL Jaroslav Kubišta.

Číst dál: Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Vyjádření ČLS k materiálu Hnutí Duha Co dělat, abychom zachránili lesy

RV ČLS se seznámil s materiálem Hnutí Duha „Co dělat, abychom zachránili lesy“. Můžeme ocenit, že se jedná o pokus komplexně řešit současnou situaci v oblasti hospodaření v lesích a reagovat tak na některé negativní jevy, které zde v poslední době akcelerovaly. ČLS se touto problematikou zabývá dlouhodobě a k řadě témat organizuje odborné semináře. Snažíme se v tomto duchu vést a moderovat diskuzi, která zahrnuje odbornou i laickou veřejnost a spolupracujeme přitom s řadou předních odborníků nejen v oblasti lesnictví.

RV ČLS proto vnímá zveřejněný materiál Hnutí Duha jako další příspěvek do diskuze, ve které hodláme nadále aktivně vystupovat. Vzhledem k povaze a rozsahu materiálu se podrobně vyjádříme k jednotlivým, podle nás důležitým či kontroverzním bodům, samostatně  v dohledné době formou odborných seminářů. Zde chceme na předložený materiál reagovat spíše obecně, případně upozornit na některé problematické a nekorektně zavádějící pasáže.  

Číst dál: Vyjádření ČLS k materiálu Hnutí Duha Co dělat, abychom zachránili lesy

Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

Dne 21. 6. 2018 se v obci Vlastiboř, v místní sokolovně, uskutečnil seminář věnovaný problematice pěstování douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) v České republice. Značný zájem lesnické odborné veřejnosti se projevil vysokou účastí, kapacita zařízení byla naprosto vyčerpána. Odborný garanty akce byly místopředsedkyně ČLS Jana Čacká z jablonecké pobočky ÚHÚL a pak Vilém Podrázský z FLD ČZU v Praze.

Na úvod představil historii a současný stav pěstování douglasky na majetku Návarov Michal Krupka (LČR), který shrnul vývoj hospodaření s touto dřevinou na daném majetku a představil výsledky šetření rozšíření a růstových poměrů v místních podmínkách. Tato dřevina zde nacházela od počátku introdukce dobré podmínky a pochopení vlastníků i lesnického personálu. Výsledkem jsou porosty, které nemají v podmínkách českých zemí obdoby.

Číst dál: Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

Informace ČLS k jednání u kulatého stolu k Lesní certifikaci FSC

Dne 14. června 2018 proběhlo jednání u kulatého stolu, ke kterému Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací nábytkářského průmyslu pozval široké spektrum dotčených osob a subjektů, mimo jiné i ČLS. Hlavním tématem byla „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“. Zaznělo mnoho argumentů pro certifikaci lesů, především v majetku státu. A to nejčastěji ze strany zpracovatelů a výrobců nábytku. Zazněly samozřejmě také protiargumenty založené především na zdánlivé případně konfliktní „výhodnosti“ pro vlastníka lesa. Za ČLS zaznělo několik bodů v diskusi:

1.      FSC dostatečně nevysvětluje a nevyrovnává nedůvodné a obrovské rozdíly v tzv. národních standardech.

2.      Do budoucna není žádná právní jistota udržení stabilního standardu v dohodnutých parametrech.

3.      Certifikace je dalším stupněm regulace, který dopadá na vlastníka lesa, v podobě zákonů a nařízení státem vymahatelné, přičemž by mělo být skutečně jeho svobodnou vůlí, zda se pro ni dobrovolně rozhodne. Zvláště, když náklady s ní spojené, musí hradit pouze on.

Číst dál: Informace ČLS k jednání u kulatého stolu k Lesní certifikaci FSC

Letošní ročník a národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích

Ve dnech 13. a 14. června uspořádala Česká lesnická společnost společně s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy národní kolo 8. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People In European Forests - YPEF). Národního kola se zúčastnilo 12 tříčlenných soutěžních družstev, které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví.

První den se soutěžící v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy museli vypořádat s písemným testem, který byl složen z třiceti anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce na téma „Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v našich lesích. Výhled do budoucna?“. Ve volném čase byla pro soutěžící a jejich doprovod připravena ukázka učebních textů a pomůcek FLD ČZU.

Číst dál: Letošní ročník a národní kolo lesnické soutěže Mladí lidé v evropských lesích

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno