Výzva odborné lesnické veřejnosti k záměru vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Křivoklátsko je rozsáhlé území kulturní krajiny s převažující rozlohou hospodářských lesů, budované po staletí generacemi zdejších lesníků a obyvatel. Jedná se tedy o region dlouhodobě ovlivňovaný lidskou činností s citlivým a aktivním lesnickým managementem. Právě tento přístup přispěl k vytvoření unikátních lesních porostů, které jsou živou expozicí českého a evropského lesnictví. Výsledkem zdejšího hospodaření s krajinou jsou četná chráněná území, vznik CHKO Křivoklátsko v r. 1978, lokality oblastí NATURA 2000, biosférická rezervace UNESCO, vyhlášení lesnického parku v r. 2010, rozsáhlá ptačí oblast anebo i zařazení lesů na území Lesnického parku Křivoklátsko do Mezinárodní sítě modelových lesů v r. 2017.

Z tohoto důvodu my, níže podepsaní zástupci odborné lesnické veřejnosti, vyzýváme Vládu České republiky, aby přehodnotila záměr vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a podpořila setrvání stávajícího Lesnického parku Křivoklátsko, který se za dobu svého působení ukázal jako vhodný a funkční model péče o zdejší krajinu. Současný stav ochrany přírody a rázu krajiny formou CHKO považujeme za naprosto dostatečný a lépe odpovídající požadavkům ochrany přírody a krajiny a potřebám místních obyvatel, než je tomu u národního parku. 

 

Jméno, příjmení, titul: Organizace: Pozice:
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. ČAZV, FLD ČZU v Praze, ČLS místopředseda ČAZV
prof. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV prorektor ČZU v Praze
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV profesor na KPL FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D. FLD ČZU v Praze profesor na KHÚL FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV vedoucí KGFLD FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV profesor na KLDE FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. LDF MENDELU v Brně emeritní profesor
prof. Ing. Ivo Kupka, CSc. FLD ČZU v Praze profesor na KPL FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. FLD ČZU v Praze profesor na KLDE FLD ČZU v Praze
prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc. LDF MENDELU v Brně emeritní profesor
doc. Ing. Mgr. Roman Sloup, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV docent na KLDE FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS vedoucí KMLZ FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV, ČSAL vedoucí KPL FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. LDF MENDELU v Brně vedoucí ÚZPL LDF MENDELU v Brně
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV vedoucí KLTS FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Peter Surový, Ph.D. FLD ČZU v Praze vedoucí KHÚL FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Aleš Zeidler, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV docent na KZDB FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV docent na KPL FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. FLD ČZU v Praze, ČKAIT, BR Dolní Morava docent na KLTS FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Martin Jankovský, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV docent na KLTS FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Vlastimil Borůvka, Ph.D. FLD ČZU v Praze docent na KZDB FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Antonín Martiník, Ph.D. LDF MENDELU v Brně, ČSAL docent na ÚZPL LDF MENDELU v Brně
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý LDF MENDELU v Brně docent na ÚHÚLAG LDF MENDELU v Brně
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV docent na KLTS FLD ČZU v Praze
doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc.     FAPPZ ČZU v Praze emeritní docent
Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV asistent na KLDE FLD ČZU v Praze
Ing. Josef Gallo, MSc., Ph.D. ČLS, FLD ČZU v Praze člen KK ČLS
RNDr. Oldřich Vacek, CSc. FAPPZ ČZU v Praze asistent na KZKA FAPPZ ČZU v Praze
Ing. Robin Ambrož, Ph.D. Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o., SVOL, LPK ředitel Lesní správy Zbiroh
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS, ČAZV tajemník České lesnické společnosti
Ing. Jan Cukor, Ph.D. VÚLHM, FLD ČZU v Praze, ČAZV, ČLS vedoucí útvaru Myslivosti VÚLHM
Ing. Radka Stolariková, Ph.D. SLŠ Žlutice, ČLS ředitelka SLŠ Žlutice
Ing. Karel Vančura, CSc. ČLS, VÚLHM emertiní ředitel VÚLHM
Ing. Jiří Novák, Ph.D. VÚLHM vedoucí útvaru Pěstování lesů
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. ŠLP ČZU v Praze, ČLS ředitel ŠLP ČZU
Ing. Otakar Švec, Ph.D. ŠLP ČZU v Praze ekonomický náměstek ŠLP ČZU
Ing. Roman Bystrický, Ph.D. ČLS, FLD ČZU v Praze, ÚHÚL vedoucí OS ČLS Technologické
Ing. Milan Bíba, CSc. ČLS předseda ČLS Střední Čechy
Ing. Václav Šimůnek, Ph.D.  FLD ČZU v Praze, ČLS  post-doc na KPL FLD ČZU v Praze
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. LDF MENDELU v Brně, ČLS, HA-SOFT předseda ČLS při LDF MENDELU
Ing. Václav Štícha, Ph.D. FLD ČZU v Praze asistent na KLTS FLD ČZU v Praze
Ing. Jakub Černý, Ph.D. VÚLHM, LDF MENDELU v Brně výzkumný pracovník VS Opočno
Ing. Daniel Bulušek, Ph.D. Město Jilemnice, FLD ČZU v Praze, ČLS výzkumný pracovník
Ing. Martin Baláš, Ph.D. FLD ČZU v Praze asistent na KPL FLD ČZU v Praze
Ing. Jiří Slanař, Ph.D. LČR, Obec Josefův Důl, FLD ČZU v Praze starosta obce Josefův Důl
Ing. Jan Kašpar, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČLS  asistent na KHÚL FLD ČZU v Praze
Ing. Michal Kuběnka, Ph.D. FES Univerzity Pardubice asistent na ÚPEM FES UP
Ing. Ondřej Špulák, Ph.D. VÚLHM výzkumný pracovník VS Opočno
Ing. Radim Löwe, Ph.D. FLD ČZU v Praze vedoucí MO FLD ČZU v Praze
Ing. Tomáš Čihák, Ph.D. VÚLHM, ČLS výzkumný pracovník ÚEL VÚLHM
Ing. Dušan Kacálek, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV výzkumný pracovník VS Opočno
Ing. Martin Fulín, Ph.D. VÚLHM výzkumný pracovník ÚBŠLD VÚLHM
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. LDF MENDELU v Brně asistent na ÚGP LDF MENDELU v Brně
Ing. Josef Frýdl, CSc. VÚLHM výzkumný pracovník ÚBŠLD VÚLHM
Ing. Jiří Korecký, Ph.D. FLD ČZU v Praze asistent na KGFLD FLD ČZU v Praze
Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. VÚLHM výzkumný pracovník VS Opočno
Ing. Iva Ulbrichová, Ph.D. FLD ČZU v Praze asistentka na KEL FLD ČZU v Praze
Ing. Radek Novotný, Ph.D. VÚLHM výzkumný pracovník ÚEL VÚLHM
Ing. Petra Palátová, Ph.D. FLD ČZU v Praze, ČAZV asistentka na KLDE FLD ČZU v Praze
Ing. Jan Leugner, Ph.D. VÚLHM výzkumný pracovník VS Opočno
Ing. Karel Kuželka, Ph.D. FLD ČZU v Praze asistent na KHÚL FLD ČZU v Praze
Ing. Pavel Natov, Ph.D. FLD ČZU v Praze asistent na KLTS FLD ČZU v Praze
Ing. David Dušek, Ph.D. VÚLHM výzkumný pracovník VS Opočno
Ing. Pavel Burda, Ph.D. Lesní školky Burda majitel
Ing. František Havránek, CSc. VÚLHM emeritní vedoucí útvaru Myslivosti VÚLHM
PhDr. Michal Grus SLŠ Písek, ČLS ředitel SLŠ Písek
Mgr. Martin Polívka, DiS. ČLS, Diecézní lesy HK místopředseda České lesnické společnosti
Ing. Pavel Draštík ČLS, LČR předseda České lesnické společnosti
Ing. Jan Vybíral BR Dolní Morava ředitel BR Dolní Morava
Ing. Lukáš Kandler SLŠ Hranice, ČLS ředitel SLŠ Hranice
Ing. Miloš Pochobradský ČLA Trutnov ředitel ČLA Trutnov
Ing. Arnošt Buček Arcibiskupské lesy a statky Olomouc jednatel ALSOL
Ing. Jakub Brichta Ekocentrum Vrátkov, FLD ČZU v Praze vedoucí Ekocentra Vrátkov
Ing. Petr Najman ČLS, PEFC, Město Železná Ruda člen RV ČLS
Ing. Pavel Brabec FLD ČZU v Praze pedagog na KPL FLD ČZU v Praze
Ing. Milan Kasík ČLS, LČR člen RV ČLS
Ing. Vojtěch Hájek FLD ČZU v Praze pedagog na KPL FLD ČZU v Praze
Ing. Mikuláš Říha ČLS, ČLA Trutnov člen KK ČLS
Ing. Zdeněk Fuchs FLD ČZU v Praze pedagog na KPL FLD ČZU v Praze
Ing. Petr Žemlička ČLS, LČR člen KK ČLS
Ing. Petr Sýkora LDF MENDELU v Brně pedagog na ÚZPL LDF MENDELU v Brně
Ing. Michaela Šimková FLD ČZU v Praze pedagog na KPL ČZU v Praze
Ing. Karel Vačura MŽP, ČLS, FLD ČZU v Praze referent na MŽP
Ing. Anna Prokůpková FLD ČZU v Praze pedagog na KPL FLD ČZU v Praze
Ing. Miroslav Pecha ČLS předseda ČLS Křivoklát
Ing. Ondřej Nuhlíček FLD ČZU v Praze pedagog na KLTS FLD ČZU v Praze
Ing. Aleš Doubrava ČLS, LČR předseda ČLS Lanškroun
Ing. Monika Faltusová FLD ČZU v Praze pedagog na KMLZ FLD ČZU v Praze
Ing. Milan Hrachovina ČLS, LČR předseda ČLS Klášterec nad Ohří
Ing. Lukáš Šrámek ČLS, ÚHÚL předseda ČLS ÚHÚL Brno
Ing. Jan Jeniš ČLS, VLS předseda ČLS VLS Lipník nad Bečvou
Ing. Antonín Mičán ČLS, VLS člen RV ČLS
Ing. Monika Löwe FLD ČZU v Praze pedagog na KLTS FLD ČZU v Praze
Ing. Václav Vacek ČLS, LČR lesní správce LČR Frýdlant
Ing. Michal Bledý Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o., FLD ČZU vedoucí pěstebního oddělení a dotací
Ing. Lucie Hambálková VÚLHM výzkumný pracovník ÚM VÚLHM
Ing. Vlastimil Skoták LDF MENDELU v Brně, VÚLHM pedagog, výzkumný pracovník
Ing. Klára Košinová FLD ČZU v Praze pedagog na KMLZ FLD ČZU v Praze
Ing. Stanislav Jánský SVOL, ČLS, Správa veřejného statku Plzně člen RV SVOL
Ing. Roman Šimek ÚHÚL, ČLS vedoucí projektant HÚEL
Ing. Libor Hejduk ČLS, LČR předseda ČLS Hořice
 
 

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno