Přehled našich odborných akcí

24
srp
2021

24.08.2021 9:00 -13:30
550,00

Současné změny v krajině, které se kolem nás odehrávají, jsou celkové a les je jejích nedílnou součástí. Zdaleka se nejedná o okrajové téma, protože les významně neovlivňuje pouze tvář krajiny, ale i hydrologii či způsob, jakým trávíme volný čas. Lesy v Čechách a na Moravě se v posledních 40 letech výrazně mění. Imisní kalamita v 80. letech minulého století, klimatická změna či kůrovcová kalamita jen podtrhují problematický vývoj našich lesů. Predikce budoucího vývoje lesů tak naznačují zásadní změny v hospodaření. Je však důležité mít na paměti, že les by měl plnit ekologické (ochrana půdy, ochrana vodních zdrojů, ochrana krajiny a přírody), sociální a kulturní (uchování krajiny a kulturního dědictví, rekreační funkce), ale i ekonomické (obnovitelný přírodní zdroj, zdroj zaměstnání a příjmů) funkce. V budoucnosti by tak nemělo dojít ke snížení konkurenceschopnosti českého lesního hospodářství.

Předpokládáme sice, že následující desetiletí budou představovat předěl v historii našeho lesa a lesnictví, ale budoucnost neznáme a možná bude jiná, než si dnes myslíme, ale přírodní procesy jsou někdy překvapivé. Přesto se s ní dá nějakým způsobem pracovat. Lze očekávat, že dojde k posunu lesních vegetačních stupňů či že se ve smíšeném lese některé dřeviny prosadí lépe než jiné. Roste počet horkých letních dní a zvyšuje se pravděpodobnost požárů s čím souvisí potřeba kvalitní cestní sítě, malých vodní nádrží či rozčleňovacích prvků lesa. A mohli bychom pokračovat dále, avšak to už je náplní odborného semináře.

550,00 50
26
srp
2021

26.08.2021 9:00 -14:00
500,00

Seminář je určen zejména středním školám, lesnickým fakultám, lesnickým a dřevařským organizacím, které zaměstnávají absolventy těchto vzdělávacích institucí. Cílem semináře bude návrh možných úprav školního vzdělávacího programu a studijního programu tak, aby co nejlépe vyhovoval současnému stavu, vývoji a trendu v lesnickém a dřevařském sektoru. Veškeré úpravy školního vzdělávacího programu a studijního programu by měly být propojením požadavků a možností vzdělávacích institucí a lesnických organizací v oblastech spolupráce, podpory, odborných praxí, exkurzí, vědy a výzkumu. V rámci semináře dojde také ke zhodnocení vzdělávání v rámci pandemie COVID 19 a toho, jaký dopad má distanční výuka na znalosti, schopnosti a dovednosti žáků a studentů. Součástí semináře bude také charakteristika a profil současné mladé generace (generace Z), která má jiné vlastnosti a dovednosti (především přirozený vztah k technologiím a jazykovou vybavenost), naopak jí schází některé osobnostní charakteristiky. I tento fakt je nutné v rámci vzdělávání i výkonu profese respektovat.

500,00 32
30
zář
2021

30.09.2021 9:00 -15:30
580,00

Zatímco v jiných zemích jsou kontrolní metody HÚL základním a nejrozšířenějším nástrojem pro lesnické plánování, v České republice jsme desítky let využívali časovou úpravu spojenou s modelem lesa věkových tříd. V průběhu posledních třiceti let se řada majetků vydala cestou nepasečného hospodaření a tedy práce s postupně stále více druhově i prostorově diverzifikovanými porosty. Správci si začali uvědomovat, že LHP jim v průběhu času přestává poskytovat relevantní data, přičemž panuje obecná shoda praktiků, že po dvaceti letech nepasečného hospodaření s užitím výběrných principů ztrácí LHP vyhotovený časovou úpravou hodnotu nástroje vlastníka lesa, který by mu umožňoval odpovědně plánovat lesnickou činnost. Ostatně limity přesnosti dat ze souhrnných LHP ukázaly výsledky NIL, provedené jak jinak než kontrolní metodou. Rozdíly v zásadních ukazatelích na úrovni státu překvapily snad všechny v našem oboru. Máme-li navíc v kontextu probíhající klimatické změny vytvářet druhově a hlavně prostorově rozrůzněné porosty nemůžeme se v žádném případě bez kontrolních metod obejít. Bude to znamenat zásadní změnu legislativy i dosavadní praxe, neboť vše, zákonem o lesích počínaje, je postaveno na věku jako klíčové proměnné.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním a připravovaným posunem v legislativě i s praktickým užitím kontrolních metod v hospodářských lesích v ČR. Současná legislativní situace neumožňuje jejich plnohodnotné využití, proto bude předmětem ukázek kompromisní LHP, splňující současná kritéria legislativy a zároveň vytvořený na základě dat ze statistické provozní inventarizace, jakožto jedné z kontrolních metod HÚL. Užití LHP tohoto v praxi budou moci účastníci semináře shlédnout při odpolední exkurzi, která naváže na dopolední blok přednášek.

580,00 47

Jazykové verze webu

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2021    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno