Přehled našich odborných akcí

25
kvě
2017

25.05.2017 8:30 -15:00
250,00Kc

Dne 4. září 2002 proběhla na majetku rodiny Bartoň – Dobenín exkurze se zaměřením na lesnické hospodaření na majetku střední velikosti. Po 15 letech proběhne obdobná venkovní pochůzka, zaměřená na vývoj rodového majetku především s ohledem na lesnické hospodaření. Zahájení bude na zámku v Novém Městě nad Metují, kde bude následovat jeho krátká prohlídka se seznámením historie rodiny Bartoň – Dobenín. Rod Bartoňů pochází z venkovského prostředí z obce Žďárky na Náchodsku. Na přelomu 19. a 20. století se rod stal jedním z nejbohatších v textilním průmyslu a právě toto bohatství jim umožnilo v roce 1908 zakoupit novoměstský zámek včetně velkostatku. Zámek kompletně zrekonstruovali a dalšími nákupy, především lesních pozemků, postupně dosáhli celkové výměry velkostatku 2 163 ha v roce 1948, tj. před znárodněním.

Cílem pochůzky je seznámení s problematikou hospodaření na majetku střední výměry spolu s ukázkami vývoje stavu lesa za dobu od restituování majetku, tj. za 25 let hospodaření Lesní správy Bartoň – Dobenín. Při venkovní pochůzce bude na začátku provedeno obeznámení s charakteristikou LHC a bude podána informace o aktuálním lesním hospodářském plánu platném pro období 2016 – 2025. Následně budou navštíveny lesní porosty přesně tak, jak proběhla pochůzka před patnácti lety.

 

250,00Kc 7
08
čen
2017

08.06.2017 8:30 - 09.06.2017 16:00
750,00Kc

Orlické hory představují pohoří s mnohými extrémy. Zásadní vliv měly v hluboké historii i v historii poměrně nedávné především na mladé porosty na hřebenech na počátku 21. století. Jak tyto porosty vypadají dnes a jaká je jejich budoucnost? Cílem semináře je přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit. Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů?

Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství,
 v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka. 

Chtěli bychom připomenout důležité nejen lesnické milníky v historii Orlických hor, ukázat vliv na současnost a přesah našich rozhodnutí do budoucnosti.

Jaké jsou aktuální poznatky vědy a výzkumu? Jaký vliv může sehrát člověk v aktivní ochraně lesa? Poučili jsme se z minulosti nebo se dopouštíme stále stejných chyb?

Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

750,00Kc 17
22
čen
2017

22.06.2017 8:30 -15:30
590,00Kc

Problematika poskytování a hrazení tzv. mimoprodukčních, netržních, funkcí, externalit lesa, či lesních ekosystémů, je značně složitá. Možnost a proces transformace daných funkcí či externalit lesa ze skupiny netržních funkcí lesa do skupiny tržních funkcí lesa (funkcí lesních ekosystémů) je závislá na mnoha aspektech. Funkce lesa mají charakter veřejných statků s různým potenciálem pro uplatnění v rámci trhu. Některé z funkcí, jsou přirozenou součástí trhu (tzv. internality), jiné mají částečný potenciál stát se tržními funkcemi (statky), a některé nemají tržní potenciál. Přitom se výrazně uplatňuje kulturně-historické, sociálně-ekonomické, politické a právní prostředí v rámci příslušných společností, národů a států. Pravděpodobnější možnost tak v prostředí České republiky v reálném časovém horizontu lze vidět v internalizaci ne netržních funkcí lesa, ale dosud netržních služeb polyfunkčního lesnictví do služeb tržních.

Seminář je zaměřen na současný stav, vývoj a perspektivy poskytování rekreačních služeb vlastníky a správci lesních majetků v rámci České republiky. Cílem semináře je seznámení s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesního hospodářství a jejich perspektivy v rámci ČR, a zejména výměna dosavadních praktických, provozních a právních zkušeností s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích různých forem vlastnictví v ČR.

Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat venkovní pochůzka.

 

 

590,00Kc 60

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2017    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno