Veletrh Silva Regina 2024 a Cena Jiřího Nováka

Ve dnech 7.-11. 4. 2024 se na brněnském výstavišti uskutečnil mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA, při kterém samozřejmě nechyběl ani stánek a vystoupení zástupců České lesnické společnosti. ČLS během veletrhu vystoupila hned několikrát na hlavním pódiu, a to jak v rámci propagace soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), v rámci besedy s RNDr. Václavem Cílkem, CSc. o druhém vydání Knihy o klimatu zemí Koruny české, či panelové diskuze na téma: „Lesnictví a zpracovatelský průmysl pod vlivem klimatických změn“ (RNDr. Václav Cílek, CSc., Ing. Vilém Podstránský, CSc., Ing. Jaroslav Kubišta Ph.D., Ing. Josef Kindl, Mgr. Martin Polívka DiS.). Jedním z hlavních bodů programu ČLS právě v rámci vystoupení na pódiu však bylo předání Ceny Jiřího Nováka. Laureátem ceny, která byla předána ministrem zemědělství Mgr. Markem Výborným, se stal Ing. Pavel Bednář za návrh a realizaci projektu, jenž mimo jiné prokázal původnost modřínu opadavého na našem území. 

Projekt „Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem klimatické změny“ realizovaný týmem vědeckých pracovníků Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. si kladl za cíl prohloubit znalosti o modřínu opadavém, zároveň stanovit možnosti jeho využití v lesích České republiky při pěstování diferencovaných lesních porostů. Jednou z dílčích aktivit projektu bylo právě prokázání původnosti této dřeviny na území České republiky. Za návrh a realizaci tohoto projektu byl na slavnostním zahájení veletrhu SILVA REGINA oceněn Ing. Pavel Bednář, vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Z rukou ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného převzal grafický pamětní list dokládající udělení Ceny Ing. Jiřího Nováka za výrazný počin v rámci lesního hospodářství v České republice. Ing. Bednář převzal např. také tradiční lovecký tesák od generálního ředitele LČR, s. p. Ing. Dalibora Šafaříka, Ph.D., v neposlední řadě byl laureát oceněn Mgr. Martinem Polívkou, DiS., předsedou ČLS, z. s., a to finanční prémií. Ing. Bednář ve svém projevu nezapomněl poděkovat svým kolegům, sdělil také, že cenu nevnímá jako ocenění pouze své práce, nýbrž úsilí celého kolektivu vědeckého týmu. Řečníci na pódiu o zmíněném počinu shodně hovořili jako o dobrém argumentu proti velmi nevhodné a neústupné rétorice některých orgánů ochrany přírody.

Program na pódiu byl tedy opravdu nabytý, proto pak stánek ČLS sloužil předně ke klidnému spočinutí u něčeho dobrého k snědku, u točeného piva, rozlévaného vína nebo zkrátka u kávy. Zástupci ČLS na stánku v podobě hostince přivítali všechny, kdo měli hlad či žízeň, proto zde bylo skutečně živo. Aktivity jedné části stánku tak byly v podobě restaurace, druhá část však patřila vyloženě dětem a dalším skupinám lidí, kteří na stánek přišli spíše pro informace a inspiraci. Především díky pobočnému spolku ČLS při ÚHÚL Brno se podařilo na stánku ČLS vystavět různé aktivity lesní pedagogiky, které byly nakonec hojně využívány jak rodiny s dětmi, tak třídními kolektivy, které na veletrh zavítaly také. Tímto ještě jednou děkujeme kolegyním a kolegům z ÚHÚL Brno za každodenní kooperaci.

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA 2024, které byly pořádány opět společně, v letošní sezoně zaznamenaly účast více než 65 tis. osob. Věříme tedy, že se za 2 roky uvidíme na stejném místě, s ještě větší návštěvností. 

Více naleznete ve fotogalerii zde nebo na našich sociálních sítích.

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno