Venkovní pochůzka

Jako každé jiné území se i severní Morava historicky potýkala s kalamitami, ať je zapříčinily biotické nebo abiotické vlivy. Dnes ovšem se oblast severní Moravy potýká s největší kalamitou, která kdy tuto oblast zasáhla. Smrkové porosty stresované klimatickými změnami (vyšší teplotou a nedostatkem srážek) nedokáží odolat náporu biotických i abiotických vlivů, jako jsou lýkožrouti, václavka nebo silný vítr. Díky tomu v oblasti severní Moravy smrkové porosty odumírají neuvěřitelným tempem a na rozsáhlém území. S tím je pojen vznik velkého množství kalamitních holin, které mají v některých případech velikost i několik desítek hektarů. Takto velké plochy mají absolutně jiné mikroklima, které se nepodobá ničemu, co se nachází na území České republiky. V současné době je nejdůležitější všechny kalamitní holiny, co nejrychleji zalesnit. Ovšem při zalesňování takto velkých kalamitních ploch se musí počítat dalšími vlivy, které ovlivňují úspěšnost zalesnění, jako jsou v letním období vysoké teploty na povrchu půdy na kalamitních plochách, vliv zvěře a v neposlední řadě kvalitní sadební materiál. Důležitou součástí obnovy kalamitních ploch je  i tvorba různých porostních směsí, které by v budoucnu měli zajišťovat stabilitu nově obnovovaných porostů a odolnost vůči působení různých negativních vlivů.

V letošním roce proběhne druhý seminář zaměřený na problematiku obnovy kalamitních ploch v oblasti severní Moravy. A to prohlídkou kalamitních ploch, které vznikly z minulých kalamit a již se blíží do doby probírek, až po nově vzniklé kalamitní plochy způsobené odumírání smrkových porostů na severní Moravě. A to vše na majetku VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 26.06.2018 9:00
Datum ukončení akce 26.06.2018 15:30
Uzávěrka přihlášek 23.06.2018 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 22
Počet volných míst 18
Vložné 600,00

Dne 4. září 2002 proběhla na majetku rodiny Bartoň – Dobenín exkurze se zaměřením na lesnické hospodaření na majetku střední velikosti. Po 15 letech proběhne obdobná venkovní pochůzka, zaměřená na vývoj rodového majetku především s ohledem na lesnické hospodaření. Zahájení bude na zámku v Novém Městě nad Metují, kde bude následovat jeho krátká prohlídka se seznámením historie rodiny Bartoň – Dobenín. Rod Bartoňů pochází z venkovského prostředí z obce Žďárky na Náchodsku. Na přelomu 19. a 20. století se rod stal jedním z nejbohatších v textilním průmyslu a právě toto bohatství jim umožnilo v roce 1908 zakoupit novoměstský zámek včetně velkostatku. Zámek kompletně zrekonstruovali a dalšími nákupy, především lesních pozemků, postupně dosáhli celkové výměry velkostatku 2 163 ha v roce 1948, tj. před znárodněním.

Cílem pochůzky je seznámení s problematikou hospodaření na majetku střední výměry spolu s ukázkami vývoje stavu lesa za dobu od restituování majetku, tj. za 25 let hospodaření Lesní správy Bartoň – Dobenín. Při venkovní pochůzce bude na začátku provedeno obeznámení s charakteristikou LHC a bude podána informace o aktuálním lesním hospodářském plánu platném pro období 2016 – 2025. Následně budou navštíveny lesní porosty přesně tak, jak proběhla pochůzka před patnácti lety.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 25.05.2017 8:30
Datum ukončení akce 25.05.2017 15:00
Uzávěrka přihlášek 24.05.2017 1:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 35
Počet volných míst 5

Děkujeme za Váš zájem. Kapacita akce i přes dodatečné navýšení zcela vyčerpána. Proto se organizátoři rozhodli akci zopakovat za stejných podmínek a kvality ještě v pátek 26.5. Toto rozšíření již není možno podpořit ze strany SZIF, proto obsáhlý sborník bude k dispozici pouze elektronicky a doprava na místo venkovní pochůzky bude provedena osobními auty. V případě zájmu se prosím hlaste přímo zde. Těšíme se na setkání a diskuzi.

 

Nepřehlédnutelným projevem změny klimatu je chřadnutí smrkových porostů a jejich katastrofický rozpad, který probíhá na severní Moravě, ale i v přilehlých oblastech Polska a Slovenska. Do popředí se dostává problematika smysluplné obnovy rozsáhlých holin po vytěžených smrkových porostech a využití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin. U velké části lesnické veřejnosti dosud setrvává negativní postoj k přípravným dřevinám jako k dřevinám „nežádoucím“ nebo „škodícím“. Tato situace je rovněž uměle udržována platnou (snad již brzy a vhodně novelizovanou) legislativou, která zcela ignoruje příznivé funkce těchto dřevin v ekosystémech vznikajících na holinách a neodráží ani možné ekonomické přínosy přípravných dřevin. Moderní lesnictví ve střední Evropě má jasný cíl – zajistit trvale udržitelné plnění všech funkcí lesů prostřednictvím bohatě strukturovaných s maximálním využitím přirozených procesů. 

Právě takové porosty již v první generaci na velkých kalamitních holinách pomohou zajistit přípravné porosty ze spontánně nalétnutých přípravných dřevin, jako jsou BR, JR, OS, OL, OLS, ale i MD a BO. Jejich funkce zdaleka nemusí končit přípravou prostředí pro nálet nebo umělou obnovu „cílových“, většinou stinných dřevin, včetně smrku! Jejich působení by naopak mělo pokračovat s cílem zejména dosahování co nejpestřejší struktury porostů, protože právě ta může zajistit vyšší bezpečí produkce ve změněných podmínkách a také vyšší ekonomický přínos pro vlastníky lesů.

 

Datum zahájení akce 12.05.2017 8:00
Datum ukončení akce 12.05.2017 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Vložné 250,00

Obory v historii měly, a i dnes mají, specifické postavení v lesním hospodářství. Přestože jsou převážně vnímány pouze jako účelová zařízení určená k chovu zvěře, je nutné si uvědomit, že se jedná o objekty, kde se kromě myslivosti a základních lesnických disciplín prolínají i znalosti odborníků na krajinotvorbu a estetiku. Právě původní historické obory je třeba vnímat jako krajinu se silným odkazem našich předků, která stojí na přechodu mezi lesem a parkem.

Území Lánské obory bylo k lovu využíváno již před téměř tisíci lety prvními Přemyslovci. I v současnosti, pod kuratelou Kanceláře prezidenta republiky, slouží k reprezentaci Českého státu a má tak odlišné postavení mezi českými oborami.

Cílem pochůzky je seznámení exkurze s problematikou obhospodařování lesa v podmínkách Lánské obory, se zaměřením na pěstování a ochranu lesa.

Datum zahájení akce 08.06.2016 9:00
Datum ukončení akce 08.06.2016 15:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 30
Počet volných míst 0
Vložné 484,00

PRO SILVA BOHEMICA. P.S. ČLS

&

Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze

&

Školní lesní podnik Kostelec nad Černými lesy

si Vás dovolují pozvat na setkání a exkurzi na téma

Ohlédnutí za hospodařením podle principů
 Pro Silva na Černokostelecku

aneb lesnický odkaz profesora Polena

 

Datum konání: čtvrtek 3.12.2015
Sraz: v 9:00 před zámkem v Kostelci nad Černými lesy

Podrobnější informace a přihlašování zde.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 03.12.2015 9:00
Datum ukončení akce 03.12.2015 15:30
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 0
Vložné 290,40

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno