Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Česká lesnická společnost zaslala dne 4.8.2017 své připomínky v rámci zahájené veřejné konzultace FSC Centralizovaného národního hodnocení rizika (CNRA). Považujeme za důležité upozornit v našich připomínkách na několik skutečností:

  • Hodnocení se neopírá o platnou legislativu a její současnou aplikaci v praxi;
  • Při hodnocení parametrů hospodaření v lese jsou upřednostňována hodnotící kritéria opírající se pouze o názory a potřeby ochrany přírody;
  • Mnoho dílčích závěrů a hodnocení se neopírá o žádné relevantní podklady a celkově nekoresponduje se závěrečným hodnocením;
  • Celé hodnocení podprahově informuje pouze o záporných stránkách českého lesního hospodářství, o ohrožení lesa hospodařením, nedostatečné legislativě a o malé míře omezení ze strany státních orgánů.

Číst dál: Vyjádření ČLS k FSC Centralizovanému národnímu hodnocení rizika

Lesy České republiky a rekreační lesy

Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Dne 22.6.2017 se konal seminář České lesnické společnosti na velmi živé téma „Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice“. Jde o problematiku, která se velmi rychle vyvíjí a dotýká se stále většího počtu subjektů v odvětví LH u nás. Seminář byl podporován Ministerstvem zemědělství a Vojenskými lesy a statky, s.p. Na organizaci semináře se podílely Lesy České republiky, s.p., v jejichž prostorách seminář proběhl, a Městské lesy Hradec Králové a.s., na jejichž území se konala odpolední venkovní pochůzka.

V dopolední části semináře se téměř 40 účastníků seznámilo z teoretického i praktického hlediska s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, se širokou a složitou problematikou zajišťování rekreačních služeb lesa pro veřejnost ve stávajících kulturně-historických, sociálně-ekonomických, politických a právních podmínkách České republiky. Jednalo se rovněž o praktických provozních a právních zkušenostech s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích daných forem vlastnictví v ČR, a o možnostech úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

Číst dál: Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa

Venkovní pochůzka po lesním majetku rodiny Bartoň – Dobenín s trasou z roku 2002

Tradici venkovních pochůzek ČLS, zaměřených na praktické souvislosti hospodaření v lesích, rozšířila letos pochůzka na majetku rodiny Bartoň – Dobenín. Ve čtvrtek 25. května se téměř 40 účastníků sešlo na nádvoří zámku v Novém městě nad Metují. Po úvodním přivítání nejstarším zástupcem rodu panem Josefem Marianem Bartoněm Dobenínem následovala pod vedením správce zámku pana Ondřeje Daňka krátká prohlídka areálu s představením historie rodu, známého jako mecenáše řady kulturních a společenských aktivit. Další část programu byla zaměřena na činnost SZIF, konkrétně Programu rozvoje venkova. Ing. Roman Šimek seznámil účastníky s aktuálními podmínkami získání dotací pro pořízení techniky a technologií pro LH. Poté následovalo představení LHC Bartoň Dobenín. Toho se poutavě ujal ředitel společnosti Statky Bartoň, s.r.o. Ing. Přemysl Havelka, který dále vedl i následnou trasu pochůzky.

Číst dál: Venkovní pochůzka po lesním majetku rodiny Bartoň – Dobenín s trasou z roku 2002

YPEF a 12 nejlepších tříčlenných družstev z České republiky

Mladí lidé se zajímají o lesnictví (YPEF)

Ve dnech 14. a 15. června se v národním kole soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) v Kostelci nad Černými lesy utkalo 12 nejlepších tříčlenných družstev z celé republiky, aby se rozhodlo o vítězi, který bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodním finále v maďarské Šoproni. Cílem této soutěže, která je určena mládeži od 13 do 19 let, je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví.

Popularita soutěže každoročně narůstá. Letošního již sedmého ročníku se zúčastnilo 1 116 žáků a studentů základních a středních škol na úrovni místních kol, což je o 57 % více ve srovnání s loňským rokem. Určitě je třeba poděkovat všem, kteří se na organizování soutěže podílejí a podporují ji: Ministerstvo zemědělství, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů“, uvedl Pavel Draštík, předseda České lesnické společnosti, která je organizačním garantem této soutěže pro všechny zvídavé školáky.

Číst dál: Mladí lidé se zajímají o lesnictví (YPEF)

Účastníci XXVIII. VH ČLS

XXVIII. valná hromada ČLS

Dne 21. 4. 2017 se v prostorách sídla České lesnické společnosti, z. s. na Novotného lávce v Praze konala již XXVIII. valná hromada ČLS. Kromě zástupců jednotlivých pobočných spolků, kteří dohromady disponovali 81 % hlasovacích práv, se valné hromady zúčastnila řada významných hostů. Za všechny uveďme náměstka MZe Patrika Mlynáře, náměstka ÚHÚL Zbyňka Šmídu, náměstka VLS Libora Strakoše, tajemnici LDK Andreu Pondělíčkovou a tajemnici ČMMJ Martinu Novotnou.

Číst dál: XXVIII. valná hromada ČLS

Foto z akce "Lesní hospodářství v Orlických horách"

Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století

Uplynulo již 15 let od doby, kdy lesy v Orlických horách byly zasaženy rozsáhlým do té doby nezaznamenaným typem poškození. Na jaře 2002 došlo v celé hřebenové oblasti Orlických hor ke zčervenání a následnému opadu jehličí letorostů v horní části korun, nejvýrazněji u porostů v 1. a 2. věkovém stupni. Zásadním způsobem bylo poškozeno cca 2000 ha lesa nad 800 m n. m. Prvotním působícím faktorem byl v tomto případě průběh teplot během zimního období 2001–2002, který vedl k ojedinělým mrazovým škodám na lesích. Druhotným působícím faktorem se stal až kalamitní výskyt houby Ascocalyx abietina. Na zdravotní kondici lesních porostů se dlouhodobě projevují zvýšené obsahy dusíku, jenž prodlužuje období růstu a omezuje vyzrávání letorostů. Nedostatek draslíku naopak snižuje odolnost vůči nízkým teplotám. Působení uvedených faktorů mohou posilovat nárazově zvýšené koncentrace oxidu siřičitého a dalších škodlivin.

Číst dál: Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno