Stanovisko ČLS a OLH ČAZV k ekonomickým aspektům zřízení a správy NP Křivoklátsko

V současné nelehké situaci se neustále řeší otázka vysokých schodků státního rozpočtu, valorizace důchodů a další zásadní otázky, kde ušetřit finance. Na druhou stranu je stále v běhu proces neopodstatněného zřízení Národního parku Křivoklátsko, jež zásadně a dlouhodobě zatíží státní rozpočet dalšími mandatorními výdaji. Zřízení jakéhokoli dalšího parku se nejeví ani v běžné situaci, natož v současné, jako racionální, a to především proto, že společností a místními obyvateli požadované cíle je možné stejně nebo dokonce lépe dosáhnout při optimalizaci současného stavu managementu území. Dané území již obsahuje rozsáhlé chráněné bezzásahové rezervace a současný stav ochrany formou CHKO je pro ochranu současných ekosystémů naprosto dostačující.

Předpokládaná ekonomická zátěž je podle hrubých, ale jasně doložitelných a fundovaných podkladů vyčíslena v rámci tří základních kroků:

a) Náklady na zřízení NP a jeho infrastruktury 

b) Náklady na roční provoz parku 

c) Ztráta z hospodaření

Ad a) Náklady na zřízení Národního parku Křivoklátsko je možno odhadnout jednorázově na sumu cca 100 mil. Kč.

Ad 2) Náklady na roční provoz NP v předkládané výměře je podle srovnání s NP Krkonoše, NP Šumava a NP České Švýcarskou možno realisticky odhadnout v průměru na 120–200 mil. Kč ročně.

Ad 3) Ztrátu podniku Lesů ČR, s. p. je možno odhadnout dle plochy návrhu NP a podle průměrných ukazatelů hospodaření LČR ve výši min. 45 mil. Kč ročně, nepočítaje následný propad v navazujících zpracovatelských odvětvích. 

Jen v prvním roce můžeme předpokládat, že zřízení a provoz parku zatíží státní rozpočet náklady ve výši 265-345 mil. Kč. Má zřízení NP Křivoklátsko opravdu smysl? Nezaslouží si spíše revizi hospodaření ve stávajících národních parcích, kde dochází k velkoplošnému rozpadu celých ekosystémů, šíření lesních škůdců a extrémnímu nebezpečí vzniku lesních požárů? Byly již vyčísleny škody a náklady spojené s požárem v NP České Švýcarsko? Opravdu potřebujeme další drahý národní park na místě, kde více než 150leté svědomité lesnické hospodaření vedlo ke vzniku CHKO, Biosferické rezervace Křivoklátsko, Ptačí oblasti, rozsáhlých území soustavy NATURA, národních přírodních rezervací a stávajícího Lesnického parku Křivoklátsko, který je zařazen do sítě světových Modelových lesů? Není vhodnější zachovat kontinuitu tohoto hospodaření a využít v této obtížné době finanční prostředky státu jiným užitečnějším směrem?

Jazykové verze webu

Aktuality

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno