Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Konference u příležitosti nedožitých devadesátin pana ing. Karla Plívy

Ve dnech 11. a 12. září 2012 se v Čečkovicích u Blanska sešlo více než 100 odborníků, které zajímá vývoj jedné ze základních lesnických disciplín. Disciplíny, která podle toho jak se zpracuje, resp. uplatní v praxi, rozhoduje o produkci a tudíž o budoucí ekonomice příslušného majetku, ale i o celkovém stavu porostu, resp. biotopu. Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Konference byla pořádána pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, byla akreditována u Ministerstva vnitra ČR jako program pro průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy a ÚZEI ji zařadilo mezi akce pro celoživotní vzdělávání poradců v lesnictví. Konferenci dále finančně podpořily PEFC Česká republika, Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, Sokolovská uhelná a Jihomoravský kraj. Mediálním partnerem celého letošního typologického projektu bylo vydavatelství Lesnická práce s.r.o.

Číst dál: Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Východisko z krize lesnického oboru

Tisková zpráva. Praha, 4. 12. 2012. Dne 30. 9. 2012 se v Humpolci sešlo téměř šedesát zástupců krajů, obcí, lesnického provozu, odborných lesnických škol, správců a vlastníků lesů, aby diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se vztahu lesnictví a venkova. Byly představeny odborné příspěvky ve čtyřech blocích: Význam lesů pro města a obce, Vztah lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, Lesnictví a rozvoj venkova, Podpora lesnictví a to z úst představitelů akademické sféry, vedoucích představitelů zainteresovaných asociací, sdružení a nadací i praktiků z provozu, kterých se diskutované problémy životně dotýkají.

Číst dál: Východisko z krize lesnického oboru

Tisková zpráva RV ČLS ke Křivoklátsku

Tisková zpráva Republikového výboru České lesnické společnosti, o. s. k předpokládanému záměru MZe a MŽP na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko předneseného dne 11. 3. 2013 na Křivoklátu

[Praha. 20. 3. 2013.] Česká lesnická společnost spoluzakládala s vlastníky lesů na Křivoklátsku, pod záštitou tehdejšího ministra zemědělství Jakuba Šebesty, v roce 2010 Lesnický park Křivoklátsko, který měl dokázat, že ochrana přírody a přírodního prostředí, kterého je les nejvýznačnějším fenoménem, lze provádět i odzdola (myšleno zájmem a snahou vlastníků lesních pozemků), kdy při samotném zakládacím aktu bylo slovy pana ministra řečeno: „přírodní a kulturní hodnoty určité krajinné oblasti lze chránit bez zpřísňování speciálního režimu ochrany přírody, při zachování a rozvoji všestranného využívání daného území a bez dalších nároků na výdaje ze státního rozpočtu“ uvedl v květnu 2010 ministr Šebesta.

Číst dál: Tisková zpráva RV ČLS ke Křivoklátsku

ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Dne 22. 1. se Ing. Mikuláš Říha (předseda Revizní komise RV ČLS)  a Ing. Miroslav Pecha (předseda Základní pobočky ČLS Křivoklát a zástupce ČLS v Lesnickém parku Křivoklátsko) aktivně  účastnili veřejného slyšení k Petici proti vzniku NP Křivoklátsko, které v prostorách Poslanecké sněmovny (PS) zorganizoval Petiční výbor PS.

Číst dál: ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Akce ČLS v Google kalendáři

Pro ty, kteří aktivně používají informační technologie pro sledování důležitých akcí jsme připravili novinku a to možnost zobrazení akcí ČLS v Google kalendáři.

Kdo používá kalendář Google, může si do něj připojit kalendář "Akce ČLS", který je zcela volně k dispozici a ve svém přehledu jak v počítači, tak na mobilu, pak uvidíte i data a místa konání hlavních akcí ČLS.

Číst dál: Akce ČLS v Google kalendáři

Evropské profesní karty inženýra

ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. Více nawww.engineering-card.cz.

Česká lesnická společnost je členem ČSVTS.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno