Tisková zpráva „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“

Petiční výbor petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“ vydává následující tiskovou zprávu:

V pátek dne 13.7.2012 v 11,00 hod. bude v Poslanecké sněmovně za účasti poslanců a zástupců medií předána do rukou místopředsedkyně Petičního výboru Parlamentu ČR Haně Orgoníkové petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“.

Číst dál: Tisková zpráva „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“

Seminář "Pět let po Kyrillu"

Ve dnech 20. a 21. 9. proběhl na Šumavě seminář ČLS "Pět let po Kyrillu aneb Stav lesních ekosystémů po kalamitě Kyrill". Akce, která se uskutečnila v příjemném prostředí RZ Olšina, se zúčastnilo přes 80 účastníků z různých organizací (VLS ČR, LČR, NP Šumava, MŽP, kraje, obce, lesnické školy, atd.).

Pestrá skladba příspěvků účastníky zaujala, a to nejen svou otevřeností a faktografickým zaměřením. Např. Ing. Josef Topka, ředitel VLS ČR, divize Horní Planá v letech, kdy se kalamita po orkánu Kyrill zpracovávala, podrobně představil celý průběh zpracování kalamity. Doc. Jurásek z VÚLHM mimo jiné zdůraznil přednosti plastových chráničů, které mohou při správném technologickém postupu velice efektivně pomoci vnést listnáče i na kalamitní holiny. Ing. Novák též z VÚLHM pak navázal poznatky z experimetnálního výzkumu, který potvrdil, že na zalesněných holinách je dosatek živin pro zdárný vývoj nových výsadeb. Zajímavý byl i příspěvek ing. Klewara z ÚHÚL, prezentující výsledky výzkumu mapujícího migraci lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních lesních majetků.

Číst dál: Seminář "Pět let po Kyrillu"

Východisko z krize lesnického oboru

Tisková zpráva. Praha, 4. 12. 2012. Dne 30. 9. 2012 se v Humpolci sešlo téměř šedesát zástupců krajů, obcí, lesnického provozu, odborných lesnických škol, správců a vlastníků lesů, aby diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se vztahu lesnictví a venkova. Byly představeny odborné příspěvky ve čtyřech blocích: Význam lesů pro města a obce, Vztah lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu, Lesnictví a rozvoj venkova, Podpora lesnictví a to z úst představitelů akademické sféry, vedoucích představitelů zainteresovaných asociací, sdružení a nadací i praktiků z provozu, kterých se diskutované problémy životně dotýkají.

Číst dál: Východisko z krize lesnického oboru

Česká lesnická společnost na Facebooku

Česká lesnická společnost má nově zřízenou svou stránku na Facebooku! Potvrzuje se tak, že přestože je ČLS tradiční konzervativní organizace, nejsou jí cizí ani moderní technologie. Kdo již Facebook využíváte, navštivte: http://www.facebook.com/ceskalesnickaspolecnost a budeme rádi, pokud nám dáte svůj Like! :o) 

 

Na naši FB stránku budeme průběžně dávat aktuální informace a odlehčené postřehy a uvítáme, když i účastníci našich akcí budou přidávat své komentáře, případně i fotografie!

ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Dne 22. 1. se Ing. Mikuláš Říha (předseda Revizní komise RV ČLS)  a Ing. Miroslav Pecha (předseda Základní pobočky ČLS Křivoklát a zástupce ČLS v Lesnickém parku Křivoklátsko) aktivně  účastnili veřejného slyšení k Petici proti vzniku NP Křivoklátsko, které v prostorách Poslanecké sněmovny (PS) zorganizoval Petiční výbor PS.

Číst dál: ČLS na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně

Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Konference u příležitosti nedožitých devadesátin pana ing. Karla Plívy

Ve dnech 11. a 12. září 2012 se v Čečkovicích u Blanska sešlo více než 100 odborníků, které zajímá vývoj jedné ze základních lesnických disciplín. Disciplíny, která podle toho jak se zpracuje, resp. uplatní v praxi, rozhoduje o produkci a tudíž o budoucí ekonomice příslušného majetku, ale i o celkovém stavu porostu, resp. biotopu. Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Konference byla pořádána pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, byla akreditována u Ministerstva vnitra ČR jako program pro průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy a ÚZEI ji zařadilo mezi akce pro celoživotní vzdělávání poradců v lesnictví. Konferenci dále finančně podpořily PEFC Česká republika, Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, Sokolovská uhelná a Jihomoravský kraj. Mediálním partnerem celého letošního typologického projektu bylo vydavatelství Lesnická práce s.r.o.

Číst dál: Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno