Agrolesnictví - nástroj diverzifikace krajiny

Kombinace pěstování dřevin s některou z forem zemědělské produkce není novým nebo revolučním produkčním systémem, ale o to palčivější jsou neduhy naší krajiny, které dokáže napravit. Agrolesnictví chápeme jako způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který buď prostorově nebo časově kombinuje pěstování dřevin a zemědělskou produkci na jednom pozemku. Vedle optimalizace produkce přináší i celou řadu dalších benefitů, jako je podpora biodiverzity krajiny, protierozní a meliorační funkci, ukládání uhlíku v biomase stromů a v půdě a celou řadu dalších pozitivních aspektů. Cílem semináře ČLS, který proběhl ve dne 9. června v Průhonicích, bylo odbornou lesnickou a zemědělskou veřejnost seznámit se specifiky a možnostmi tohoto způsobu hospodaření a přispět k jeho širšímu uplatnění jak na zemědělské, tak i lesní půdě.

Jako první účastníky semináře srdečně přivítal vedoucí Katedry pěstování Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D., který byl odborným garantem akce. Přednáškový blok zahájil prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze na téma „Agrolesnictví – novinka nebo návrat k tradičnímu způsobu hospodaření“. Upozornil, že na našem území se zemědělské hospodaření se stromy historicky běžně vyskytovalo až do začátku 20. století a agrolesnictví je v podstatě nové jméno pro řadu tradičních zemědělských praktik, z nichž některé můžeme implementovat i do soudobého intenzivního zemědělství. Následovala přednáška Ing. Anny Márie Mitrové z Ústavu zakládání a pěstění lesů Mendelovi univerzity v Brně, jež se zaměřila na agrolesnictví a vize krajiny budoucnosti. Na tuto přednášku navázal Ing. Radim Kotrba, Ph.D., též z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze, jež prezentoval legislativní rámec a podpora agrolesnických systému v ČR. Agrolesnické systémy nejsou v současnosti, a ani zatím nebudou, specificky legislativně vymezeny, a proto se na ně vztahují veškeré zákonné i podzákonné normy, které souvisí s přítomností dřevin v krajině.

Druhou část přednášek uvedl Ing. Jan Weger, Msc., Ph.D. z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví s příspěvkem „Význam a uplatnění rychle rostoucích dřevin v agrolesnických systémech“. Zdůraznil, že v současné době čelí celý svět negativním dopadům klimatické změny a je tedy třeba uplatňovat opatření k zmírnění těchto dopadů. Jedním z těchto velmi významných opatření je právě agrolesnictví, resp. kombinace pěstování dřevin a zemědělských plodin nebo pastvy zvířat.  Dalším příspěvkem bylo téma „Agrolesnické systémy na půdě určené k plnění funkcí lesa“ od Ing. Aleše Erbra. Přednáškovou část následně uzavřel Ing. Jakub Houška, Ph.D. z Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů z ČZU v Praze. Ve svém příspěvku se detailně zaměřil na ekosystémové funkce agrolesnických systémů.

Na dopolední přednáškovou část navázala venkovní exkurze zaměřená na výzkum rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy a agrolesnické systémy na lokalitě „Na Michovkách“. Odborná akce proběhla za podpory Ministerstva zemědělství a ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., Českého spolku pro agrolesnictví a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. 

Více ve fotogalerii České lesnické společnosti.

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno