Vzdělávací kurzy – březnová akce pořádaná ČLS a SLŠ Hranice

Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol

Ve čtvrtek 16.3.2017 uspořádala ČLS ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích seminář na téma „Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol. Sociální aspekty lesnického sektoru“.

Snahou všech lektorů bylo objektivním způsobem vyhodnotit reálný stav v systému vzdělávání jednotlivých typů lesnických škol, v přímém kontextu s demografickým vývojem v ČR, trhem práce v odvětví lesního hospodářství. V návaznosti na projednávaná témata probíhala i následná diskuze, do které se zapojily jak zaměstnavatelé, zástupci MZe i představitelé některých škol. Účastníci semináře si uvědomují fakt, že současný stav v kvalitě výstupů vzdělávacího procesu není optimální a odvětví se potýká zejména s nedostatkem absolventů učebních oborů, kteří by po dokončení škol zůstávali pracovat v odvětví. Diskutovány byly rovněž možnosti spolupráce mezi zaměstnavateli a školami. Závažnost tématu podtrhuje i fakt, že se semináře účastnili ve velkém zastoupení také zástupci nových zaměstnavatelů, tj. církevních lesů.

Číst dál: Zaměstnanost a potřebnost absolventů všech typů lesnických škol

ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

 

Invazivní nepůvodní druhy představují nebo mohou představovat nebezpečí pro evropskou krajinu. Proto bylo přijato Nařízení EP a Rady č. 1143/201 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které  je v současné době zapracováváno do naší legislativy a celkově se ČR připravuje na aktivní naplnění. Implementace Nařízení je předmětem připravované novely zákona č.114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Česká lesnická společnost se aktivně účastní přípravě a  projednávání této novely. A zároveň se aktivně podílí ve výzvě „Společné prohlášení hospodářů v krajině“. Důvodem jsou nejasné okruhy národního seznamu nepůvodních invazivních druhů, který by mohl obsahovat i hospodářsky významné druhy v české krajině se vyskytující staletí (a neohrožující naše společenstva), zásahy do částí zákona o ochraně přírody, které upravují tvorbu a schvalování LHP, a celkově návrhy, které s implementací výše uvedeného Nařízení nesouvisejí.

Číst dál: ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

Toulky lesem s objektivem

Česká lesnická společnost vyhlašuje fotosoutěž

ČLS přistoupila k vyhlášení fotosoutěže zejména proto, aby umožnila laické i odborné veřejnosti sdělit svůj pohled na lesnictví prostřednictvím objektivu. Další naší snahou je udržet krok s nastupující mladou generací lesníků, jejichž náhled na naše profesní zaměření je pro celé lesnictvo hodně důležitý. V době převládajících digitálních technologií je daleko snazší zachytit okolní dění. Avšak pouze uložené fotografie bez možnosti prohlédnutí ztrácí svůj původní dokumentační a do budoucna i historický význam. 

Číst dál: Toulky lesem s objektivem

Soutěž YPEF 2017 je v plném proudu

Nový ročník mezinárodní soutěže YPEF, která stálá nabývá na popularitě, byl odstartován dne 12. ledna  konáním prvního místního kola na KŘ LČR v Hradci Králové za účasti 25 družstev. V současnosti je na 55 místních kol, pořádaných po celé republice, přihlášeno téměř 800 žáků a studentů z více než 100 různých nejen lesnických, ale i nelesnických škol. Poslední místní kolo se bude konat dne 24. března na LS Buchlovice. Tento již 7. ročních soutěže vyvrcholí národním kolem, které se uskuteční dne 14. června v Kostelci nad Černými lesy. Následně vítězné tříčlenné družstvo bude prezentovat Českou republiku na mezinárodním finále soutěže YPEF konaného v Šoproni v Maďarsku.

Aktuální fotografie z místních kol jsou ke zhlédnutí v naší fotogalerii.

Číst dál: Soutěž YPEF 2017 je v plném proudu

Česká lesnická společnost má nového tajemníka

Od 1. ledna 2017 došlo ke změně na postu tajemníka České lesnické společnosti. Z výběrového řízení vyšel vítězně Ing. Zdeněk Vacek Ph.D., absolvent Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Věříme, že změnou na tomto strategickém místě pro fungování ČLS, nebude narušen trend neustálého zlepšování pozice ČLS a lesnictva v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že Zdeněk Vacek pracuje v kanceláři ČLS delší dobu, věříme, že mladický elán a neotřelé nápady budou i nadále posouvat dění a činnost největší dobrovolné, nepolitické, stavovské společenské organizace ke stále lepším výsledkům.

Dnes již bývalému tajemníkovi PhDr. Ing. Vítu Skálovi, Ph.D děkujeme za jeho práci a přejeme mu mnoho pracovních a osobních úspěchů.

Ze semináře Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Dne 31. ledna se v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze konal seminář za účasti přibližně 40 zájemců o ochranu rostlin v LH. V první přednášce prof. Simanova byli přítomní seznámeni s historií vývoje aplikační techniky ve vztahu k vývoji přípravků. Další přednáška doc. Zahradníka přiblížila problematiku legislativy související s používáním techniky při aplikaci přípravků na ochranu rostlin. Ing. Harašta z ČSR seznámil přítomné s úlohou aplikační techniky v systému integrované ochrany rostlin a s projekty Evropské asociace ochrany rostlin.

Číst dál: Ze semináře Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno