Efektivní způsoby managementu populací volně žijící zvěře a prevence vzniku škod

V Kostelci nad Černými Lesy se dne 26. října uskutečnil další odborný seminář České lesnické společnosti, tentokrát na téma „Efektivní způsoby managementu populací volně žijící zvěře a prevence vzniku škod“. Odborná akce byla pořádána za podpory Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, s. p. a Vojenských lesů a statků ČR, s. p. Součástí semináře byla také odpolední terénní exkurze na majetku ŠLP Kostelec nad Černými lesy.

Dlouhodobě jedno z nejdiskutovanějších témat tuzemského, ale také celoevropského lesního hospodářství, a sice škody zvěří na lesních porostech a zemědělských plodinách, je stále potřeba připomínat, neboť se doposud nepodařilo ideu udržitelných populačních stavů lesní zvěře implementovat do počínání většiny lesních/mysliveckých hospodářů. Z důvodů výše zmíněných byla tato odborná akce věnována problematice škod zvěří, inventarizaci těchto škod, prevenci jejich vzniku, stejně jako debatě názorových postojích lesníků a myslivců.

Po ranním zahájení setkání garantem akce Ing. Zdeňkem Macháčkem, Ph.D. (ŠLP Kostelec nad Černými Lesy) byla posluchačům představena aktuální legislativní témata v oblasti mysliveckého hospodaření. V prvním příspěvku Ing. Martin Žižka, Ph.D. (Ministerstvo zemědělství) hovořil o tom, jaké legislativní dokumenty a nástroje lze v této oblasti využít, jaké je potřeba znát, jaké změny se chystají. Mimo tato témata však ředitel odboru MZe Žižka také objasnil agendu popularizace udržitelného hospodaření s lesní zvěří. Další prezentaci poskytl Ing. Jan Cukor, Ph.D. (FLD ČZU v Praze; VÚLHM), který posluchačům nabídl detailní pohled nejen na způsob evidence škod na zemědělských plodinách, ale také možnosti řešení těchto škod. Zajímavým prvkem výkladu vedoucího Útvary myslivosti VÚLHM byla také informace o využívání leteckého dronu pro účely inventarizace škod. Příspěvek Ing. Vlastimila Skotáka (VÚLHM; LDF Mendelu v Brně) se pak zabýval vyrýváním sazenic lesních dřevin prasetem divokým, stejně tak příčinami a možnostmi ochrany takových kultur. Prezentace Ing. Skotáka byla doplněna o videozáznamy a četnou fotodokumentaci způsobu poškozování sazenic prasetem divokým. Velmi poučný výklad o reakci zvěře na loveckou aktivitu a možnosti aktivního ovlivnění její distribuce v čase a prostoru účastníkům semináře věnoval také Ing. Miloš Ježek, Ph.D. (FLD ČZU v Praze). Ing. Ježek popsal zejména způsob pohybu vysoké a černé zvěře v honitbě, zrovna tak ale důvody, proč zvěř na některých místech preferuje kryt lesního prostředí, namísto pastvy louky/mysliveckého políčka. Dopolední program v prostorem sálu Smiřických na zámku v Kostelci nad Černými Lesy zakončil Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D. se svou prezentací o aktivním managementu populací zvěře a jeho vliv na dynamiku odrůstání lesních kultur, která popsala myslivecké hospodaření právě na majetku Školního lesního podniku (ŠLP).

Po společném obědě se účastníci semináře přesunuli do porostů ŠLP, kde Ing. Cukor společně s Ing. Macháčkem a Ing. Ježkem představili aplikovaný výzkum škod lesní zvěří. Ukázka poskytla pohled na neoplocenou srovnávací plochu s minimálně poškozenými jedinci jedle bělokoré. Tato názorná ukázka potvrdila obsah poslední dopolední prezentace a posloužila jako skutečný příklad dobré praxe. Další zastávka venkovní pochůzky směřovala do obory Aldašín (opět na majetku ŠLP), konkrétně pak do porostu s přirozenou obnovou smrku ztepilého a douglasky tisolisté, která zde i v podmínkách intenzivního chovu zvěře odrůstá bez oplocení.

Seminář v Kostelci nad Černými Lesy byl kapacitně zcela naplněn, to svědčí o tom, že téma škod zvěří stále rezonuje v lesnické, ale také zemědělské komunitě. Věříme, že se v hojném počtu sejdeme také na dalších připravovaných seminářích!

Fotografie z odborného semináře včetně exkurze ke shlédnutí zde.

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno