Nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklát

Vážení kolegové, proces vyhlašování Národního parku Křivoklát se dostal do stádia, kdy už opravdu hrozí jeho vyhlášení. MŽP už předalo návrh zákona o NP Křivoklát v paragrafovém znění k projednání vládě. Ta by se jím měla zabývat na podzim letošního roku. Přitom občané v této oblasti žijící neměli prakticky žádnou šanci projevit své mínění. Starostové obcí byli ovlivnění masáží MŽP založenou na demagogii, polopravdách, lžích a nereálných slibech, zejména ale příslibem bohatého toku dotací, pokud budou s NP souhlasit, a tak v době, kdy k tomu byla příležitost, tyto obce nevyslovily zásadní nesouhlas. Uplatnily pouze různé připomínky, které byly, anebo nebyly vypořádány. V konečném znění zákona se nemusí objevit vůbec. Proto se občané křivoklátska rozhodli v současné době k jedinému nožnému způsobu protestu, a tím je petice.

Číst dál: Nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklát

XXII. valná hromada ČLS

Dne 20.4.2012 proběhla již XXII. valná hromada ČLS. Na této valné hromadě bylo zvoleno nové vedení ČLS. Post předsedy obhájil Ing. Pavel Draštík, místopředsedy byli zvoleni Ing. Jiří Novák a doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Dalšími členy republikového výboru byli zvoleni: Ing. Jana Čacká, Ing. Ivana Hálová, Ing. Petr Jirkovský, Ing. Milan Kasík, Ing. Petr Král, Ing. Tomáš Klevar, Ing. Miroslav Kutý, Ing. Josef Lenoch, Ph.D., Ing. Petr Najman, Ing. Petr Navrátil, CSc., Martin Polívka, DiS. a Ing. Richard Slabý.

Číst dál: XXII. valná hromada ČLS

Česká lesnická společnost na Facebooku

Česká lesnická společnost má nově zřízenou svou stránku na Facebooku! Potvrzuje se tak, že přestože je ČLS tradiční konzervativní organizace, nejsou jí cizí ani moderní technologie. Kdo již Facebook využíváte, navštivte: http://www.facebook.com/ceskalesnickaspolecnost a budeme rádi, pokud nám dáte svůj Like! :o) 

 

Na naši FB stránku budeme průběžně dávat aktuální informace a odlehčené postřehy a uvítáme, když i účastníci našich akcí budou přidávat své komentáře, případně i fotografie!

Tisková zpráva „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“

Petiční výbor petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“ vydává následující tiskovou zprávu:

V pátek dne 13.7.2012 v 11,00 hod. bude v Poslanecké sněmovně za účasti poslanců a zástupců medií předána do rukou místopředsedkyně Petičního výboru Parlamentu ČR Haně Orgoníkové petice „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“.

Číst dál: Tisková zpráva „Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko“

Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Konference u příležitosti nedožitých devadesátin pana ing. Karla Plívy

Ve dnech 11. a 12. září 2012 se v Čečkovicích u Blanska sešlo více než 100 odborníků, které zajímá vývoj jedné ze základních lesnických disciplín. Disciplíny, která podle toho jak se zpracuje, resp. uplatní v praxi, rozhoduje o produkci a tudíž o budoucí ekonomice příslušného majetku, ale i o celkovém stavu porostu, resp. biotopu. Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Konference byla pořádána pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, byla akreditována u Ministerstva vnitra ČR jako program pro průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy a ÚZEI ji zařadilo mezi akce pro celoživotní vzdělávání poradců v lesnictví. Konferenci dále finančně podpořily PEFC Česká republika, Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR, Sokolovská uhelná a Jihomoravský kraj. Mediálním partnerem celého letošního typologického projektu bylo vydavatelství Lesnická práce s.r.o.

Číst dál: Rozvoj lesnické typologie a její užití v lesnické praxi

Seminář "Pět let po Kyrillu"

Ve dnech 20. a 21. 9. proběhl na Šumavě seminář ČLS "Pět let po Kyrillu aneb Stav lesních ekosystémů po kalamitě Kyrill". Akce, která se uskutečnila v příjemném prostředí RZ Olšina, se zúčastnilo přes 80 účastníků z různých organizací (VLS ČR, LČR, NP Šumava, MŽP, kraje, obce, lesnické školy, atd.).

Pestrá skladba příspěvků účastníky zaujala, a to nejen svou otevřeností a faktografickým zaměřením. Např. Ing. Josef Topka, ředitel VLS ČR, divize Horní Planá v letech, kdy se kalamita po orkánu Kyrill zpracovávala, podrobně představil celý průběh zpracování kalamity. Doc. Jurásek z VÚLHM mimo jiné zdůraznil přednosti plastových chráničů, které mohou při správném technologickém postupu velice efektivně pomoci vnést listnáče i na kalamitní holiny. Ing. Novák též z VÚLHM pak navázal poznatky z experimetnálního výzkumu, který potvrdil, že na zalesněných holinách je dosatek živin pro zdárný vývoj nových výsadeb. Zajímavý byl i příspěvek ing. Klewara z ÚHÚL, prezentující výsledky výzkumu mapujícího migraci lýkožrouta smrkového z NP Šumava do sousedních lesních majetků.

Číst dál: Seminář "Pět let po Kyrillu"

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno