Udržitelné lesnické hospodaření pro rozvoj ekosystémových služeb

V rámci mezinárodní spolupráce se v letošním roce Česká lesnická společnost opět zúčastnila Sněmu členů Unie evropských lesníků (UEF). Již XXI. Sněmu pořádaného v italské Calabrii se zúčastnilo více jak padesát delegátů ze 12 evropských zemí a Turecka. Za Českou republiku se jako jediná organizace zúčastnila ČLS, jako důležitý člen této významné evropské lesnické asociace.

Italští hostitelé situovali setkání do území národního parku Sila nacházejícím se v jižní části Itálie v nadmořské výšce 1200 až 1500 m n. m. Bylo povzbudivé vidět úzkou spolupráci a přátelství mezi lesníky z hospodářských lesů a z národního parku. Organizace setkání byla na prvotřídní úrovni, a kromě odborného programu, uzavřeného pracovního jednání členů UEF, bylo možnost vidět i úchvatné porosty borovice černé.

Číst dál: Udržitelné lesnické hospodaření pro rozvoj ekosystémových služeb

Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

U příležitosti stoletého výročí vzniku Československé republiky se dne 8. listopadu 2018 konal v Hradci Králové slavnostní XXI. Sněm lesníků spojený s jubileem, jehož cílem bylo připomenutí nejdůležitějších milníků ve vývoji lesnictví od roku 1918 do roku 2018. Stoletý společensko-politický vývoj Československé a později České republiky prošel mnoha změnami, které měly zásadní dopad do obhospodařování lesů na našem území. Téměř 70 lesníků, jež se Sněmu lesníků účastnilo, přivítal a celé jednání vynikajíce moderoval ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jaromír Vašíček a během celého setkání dotvářel jak slavnostní, tak diskusní prostředí. 

Číst dál: Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR

TZ ČLS k soutěži pro školní mládež YPEF 2018

Letošní ročník evropské soutěže YPEF (Young People in European Forests) byl ukončen mezinárodním kolem v Litvě. Organizátorem bylo ředitelství Národního parku Aukštaitijos a Regionálního parku Labanoras.  Ubytování a většina programu proběhla v obci Paluse v ekocentru Campus Viridis v termínu 19. – 22. září 2018. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola ve složení Tereza Stehnová, Anna Boháčová a Jan Venc z Gymnázia Chotěboř.

Průběh evropského finále byl rozdělen na soutěž národních týmů a soutěž mezinárodních družstev určených losem. První večer proběhly dobrovolné prezentace národních týmů. V rámci české prezentace zazněl i zpěv státní hymny s patřičným komentářem k textu ve vztahu k lesům. Následující den proběhly prezentace národních týmů na téma „Lesní těžba v zemi týmu“. Prezentace hodnotily týmy navzájem, s větší vahou pak bylo počítáno s hodnocením členů mezinárodní komise. Následoval test složený z otázek dle učebních materiálů určených pro evropské finále. Poslední den programu začal ve včelařském muzeu v Stripeikiai. Zde byli účastníci rozlosování do mezinárodních týmů a soutěžili v různých dovednostech ve venkovním prostředí muzea. „Český tým obsadil skvělé třetí místo v národních týmech a Jan Venc zvítězil v mezinárodní části. Jeho úspěch umocnila třetím místem v mezinárodních týmech Anna Boháčová. Celou soutěž zakončila bubenická a ohňová show. Z pohledu České republiky se jednalo o doposud nejúspěšnější vystoupení na evropském pódiu soutěže YPEF“, uvedl Ing. Marek Šuba, který je koordinátorem této soutěže v naší republice.

Číst dál: TZ ČLS k soutěži pro školní mládež YPEF 2018

QUO VADIS lesnictví? IV. – Kam kráčí těžba a doprava dříví?

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnil již čtvrtý seminář z cyklu QUO VADIS lesnictví? Tentokrát na téma lesní těžby, dopravy dříví a lesní cestní sítě. Je již tradicí, že jednotlivé semináře tohoto cyklu probíhají na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V zaplněné posluchárně se zde sešli zástupci lesnického provozu, zaměstnanci státní správy lesů i lesnických škol, aby zde vyslechli zajímavé příspěvky a prodebatovali daná lesnická témata z pohledu jejich historie, současnosti i budoucího vývoje. Úvodní slovo přednesl Ing. Dalibor Šafařík, PhD., ředitel Krajského ředitelství Brno, Lesů ČR, s. p. Seminář se skládal ze dvou tematických bloků, ten dopolední blok byl věnovaný těžbě a dopravě dříví, ten odpolední pak lesní cestní síti.

Číst dál: QUO VADIS lesnictví? IV. – Kam kráčí těžba a doprava dříví?

Otevřený dopis ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás nanejvýš znepokojeni informacemi o vývoji legislativního procesu ve věci novely vyhlášky č.83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

V průběhu ne zcela standardního připomínkového řízení uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) řadu připomínek, především k návrhu přílohy č. 3 vyhlášky, konkrétně k procentickému podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a jejich rozsahu dle cílových hospodářských souborů. Dle dostupných informací je Vámi řízené ministerstvo na základě velkého tlaku od MŽP vůči MZe připraveno tomuto požadavku ustoupit a tento čistě resortní předpis plně přizpůsobit návrhům MŽP.  Důrazně protestujeme proti takovému postupu a především proti dalšímu výraznému zásahu do vlastnických práv vlastníků lesa. Jakoby nestačilo, že český lesní zákon je jednou z nejpřísnějších evropských norem striktně vymezující hospodaření v lesích, a to i hospodářských, vlastníci lesů jsou povinni bez náhrad strpět mnohá omezení ve prospěch celé společnosti (např. obecné užívání lesů) a jsou nedostatečně až nulově finančně kompenzováni.

Číst dál: Otevřený dopis ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě

Ve dnech 17. a 18. 10. 2018 se uskutečnil seminář „100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě“. Cílem tohoto semináře bylo poukázat na to, že kalamity byly, jsou a budou, a že lesníci si s nimi vždy poradí.

Seminář byl členěn do několika částí. Na úvod hovořil doktor Cílek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky o některých aspektech a jiných pohledech na aktuální problematiku odumírání lesů. Poté následoval blok, který se zabýval kalamitami v jednotlivých pohořích. První příspěvek měl Ing. Minx, který popisoval mniškovou kalamitu a porosty po ní vzniklé a jeho působení na tehdejší lesní správě Hořice. V dalším vystoupení Ing. Pulicar vyzdvihl sociální dopady imisní kalamity na Krušných horách a na život obyvatel v bezprostředním okolí. Ing. Smejkal ve svém projevu popsal všechny významné kalamity za posledních 100 let na území Jizerských hor. Pan Ing. Kadleček okomentoval problematiku imisních kalamit na území Krkonoš, a jakým způsobem se s nimi vyrovnali.

Číst dál: 100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno