Seminář "Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v LH ČR"

V úterý 11. června 2024 se uskutečnil v prostorách černokosteleckého zámku odborný seminář na téma „Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR“, pořádaný v garanci pobočného spolku ČLS při FLD ČZU v Praze. Problematika pěstování introdukovaných dřevin (geograficky nepůvodních dřevin – GND) je v centru pozornosti lesníků, třebaže jejich význam je a bude spíše marginální. V souvislosti s klimatickou změnou a problémy se zdravotním stavem mnoha domácích dřevin je však nutno ověřovat možnosti jejich uplatnění a možného vlivu na lesní prostředí. 

     První blok příspěvků byl zaměřen spíše na souhrn dosavadních poznatků a disponibilních podkladů. V úvodním příspěvku představil Ing. Dušek z Výzkumné stanice Opočno (VÚLHM v.v.i.) končící projekt NAZV, zaměřený na využití GND a plánované výstupy. Dále Ing. Pařízek seznámil posluchače s možnostmi ošetřování reprodukčního materiálu s využitím a zázemím Semenářského závodu LČR v Týništi nad Orlicí pro účely práce s reprodukčním materiálem GND ve větším měřítku. Ing. Novotný (VÚLHM v.v.i.) představil souhrn dosavadních šetření pro potřeby praxe, upozornil na Lesnického průvodce (1/2022), kde jsou výsledky sumarizovány. 

     Druhý blok příspěvků představoval konkrétní nové výsledky výzkumu. Ing. Špulák (VS Opočno, VÚLHM v.v.i.) doložil výsledky výzkumu ve smíšených porostech borovice a dubu červeného. Prof. Podrázský v prvním příspěvku FLD ČZU v Praze uvedl nové výsledky šetření vlivu ořešáku černého na stav lesních půd ve srovnání s dubem, ve druhém pak představil velmi předběžné výsledky výzkumu na ploše Doubek, se širokým spektrem domácích i GND dřevin. Nutno ještě dodat, že plocha byla založena na zemědělské půdě. Podobně představil Ing. Vacek (FLD ČZU v Praze) rozsáhlý projekt GS LČR založený na ploše bývalých školek Budišov. V diskuzi zazněla řada názorů, týkajících se potenciálu a problémů spojených s využitím GND v podmínkách ČR i Slovenska. Na závěr, po polední přestávce se uskutečnila terénní exkurze na TVP Doubek. Produkční i environmentální potenciál GND bude i nadále předmětem rozsáhlého výzkumu a poznatky budou předávány lesnické praxi i pro širší využití.

Na další fotografie se můžete podívat do fotogalerie.

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno