12. ročník národního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích už má vítěze

Ve dnech 20. a 21. června uspořádala Česká lesnická společnost (ČLS) v prostorách a za organizačního zajištění Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD ČZU) národní kolo 12. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests; YPEF). Národního kola se zúčastnilo 11 tříčlenných družstev, které soutěžily v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví. 

První den se soutěžící v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy museli vypořádat s písemným testem, který byl složen z 30 anglicky formulovaných otázek o evropském lesnictví a s prezentací v anglickém jazyce na téma „Dřevo jako obnovitelný materiál budoucnosti“.  Ve volných chvílích byla pro soutěžící i jejich doprovod připravena ukázka lesní pedagogiky a výstupů vědy a výzkumu FLD ČZU. „Velký zájem u soutěžících i pedagogů vzbudily zejména preparáty ryb a dalších živočichů, u kterých k jejich konzervaci byla využita metoda plastinace. Ta je u široké veřejnosti známá především díky výstavě Bodies“, uvedl za organizátora národního kola YPEF, Radim Löwe z FLD ČZU. Oblibě se však také těšil fotokoutek a v podvečer se uskutečnila prohlídka kosteleckého zámku Školního lesního podniku ČZU.

Číst dál: 12. ročník národního kola soutěže Mladí lidé v evropských lesích už má vítěze

Agrolesnictví - nástroj diverzifikace krajiny

Kombinace pěstování dřevin s některou z forem zemědělské produkce není novým nebo revolučním produkčním systémem, ale o to palčivější jsou neduhy naší krajiny, které dokáže napravit. Agrolesnictví chápeme jako způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který buď prostorově nebo časově kombinuje pěstování dřevin a zemědělskou produkci na jednom pozemku. Vedle optimalizace produkce přináší i celou řadu dalších benefitů, jako je podpora biodiverzity krajiny, protierozní a meliorační funkci, ukládání uhlíku v biomase stromů a v půdě a celou řadu dalších pozitivních aspektů. Cílem semináře ČLS, který proběhl ve dne 9. června v Průhonicích, bylo odbornou lesnickou a zemědělskou veřejnost seznámit se specifiky a možnostmi tohoto způsobu hospodaření a přispět k jeho širšímu uplatnění jak na zemědělské, tak i lesní půdě.

Jako první účastníky semináře srdečně přivítal vedoucí Katedry pěstování Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze doc. Ing. Lukáš Bílek, Ph.D., který byl odborným garantem akce. Přednáškový blok zahájil prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze na téma „Agrolesnictví – novinka nebo návrat k tradičnímu způsobu hospodaření“. Upozornil, že na našem území se zemědělské hospodaření se stromy historicky běžně vyskytovalo až do začátku 20. století a agrolesnictví je v podstatě nové jméno pro řadu tradičních zemědělských praktik, z nichž některé můžeme implementovat i do soudobého intenzivního zemědělství. Následovala přednáška Ing. Anny Márie Mitrové z Ústavu zakládání a pěstění lesů Mendelovi univerzity v Brně, jež se zaměřila na agrolesnictví a vize krajiny budoucnosti. Na tuto přednášku navázal Ing. Radim Kotrba, Ph.D., též z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze, jež prezentoval legislativní rámec a podpora agrolesnických systému v ČR. Agrolesnické systémy nejsou v současnosti, a ani zatím nebudou, specificky legislativně vymezeny, a proto se na ně vztahují veškeré zákonné i podzákonné normy, které souvisí s přítomností dřevin v krajině.

Číst dál: Agrolesnictví - nástroj diverzifikace krajiny

Pěstování lesů v imisní oblasti Trutnovska u příležitosti 100 let od narození Jaromíra Nehyby

Tradičně pořádaná venkovní pochůzka ČLS za podpory Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky a České lesnické akademie Trutnov se konala dne 24. května. Zahájení odborné akce proběhlo v aule České lesnické akademie Trutnov, poté následovala terénní exkurze v oblasti Jestřebích hor na LS Dvůr Králové.

Jak již bylo uvedeno, workshop byl uspořádán u příležitosti 100 let od narození Jaromíra Nehyby, který podstatnou část své aktivní lesnické práce a života zasvětil pěstování imisemi ohrožených lesů na Trutnovsku. Intenzivně pracoval na vládním úkolu vyhlášeném v roce 1964 pro imisemi postiženou oblast Jestřebích hor. V úzké součinnosti s VÚLHM Opočno a Lesprojektem Hradec Králové byl i spolutvůrcem demonstračního objektu pro hospodaření v lesích postižených imisemi. Jednalo se zejména o 4 lokality vyčleněné v r. 1964 pro intenzivní nápravná opatření v rámci tzv. realizačního úkolu MZe, a to Žaltman, Bezděkov, Poříčský hřbet a Rokytnická závora. Byly to vesměs nejvíce imisemi zasažené lesní porosty (pásma ohrožení imisemi A a B) v krajině Trutnovska. Velký demonstrační objekt pak byl vyhlášen v roce 1972 na ploše 2 680 ha na hronovské části a 900 ha na broumovské části LZ. V rámci těchto demonstračních objektů, o jejichž zřízení se podstatnou měrou zasloužil, byly sledovány kontrolní provozní plochy, výzkumné plochy VÚLHM VS Opočno i další jeho zkusné plochy. V celoživotní práci Jaromíra Nehyby na LZ Hronov a LZ Broumov se vzájemně prolíná bohatá pěstitelská a výzkumná praxe s hospodářskou úpravou lesů. Po odchodu do důchodu se též aktivně věnoval ochraně přírody pomocí návrhů přírodě blízkých způsobů obhospodařování lesních porostů, to zejména v PR Dubno a NPP Babiččino údolí. Důležitou součásti jeho života byla i myslivost a regionální historie. Jedná se tedy o významnou lesnickou i ochranářskou osobnost druhé poloviny 20. století.

Číst dál: Pěstování lesů v imisní oblasti Trutnovska u příležitosti 100 let od narození Jaromíra Nehyby

ČLS pořádá letní dětský pobytový tábor

Česká lesnická společnost, z. s. ve spolupráci s pobočným spolkem SLŠ Žlutice pořádá letní dětský pobytový tábor. Heslo tábora je “ Žijeme přírodou, žijeme lesem”, tak vzhůru do přírody a do lesa. Dětský tábor ČLS se uskuteční ve dnech 3. až 9. července v táborové základně Kořen u Konstantinových lázní. Vedoucí tábora je vedoucí odborné skupiny ČLS Pedagogická a ředitelka Střední lesnické školy Žlutice Ing. Radka Stolariková, Ph.D.

Naše táborníky čeká plno nezapomenutelných zážitků a strhující atmosféry. Lesní prostředí a přírodu si užijeme na táborové základně Kořen, která se nachází v nádherné krajině v blízkosti Konstantinových lázní. Společně budeme poznávat přírodu, trávit čas v lese. Učit se novým vědomostem, poznatkům, tomu jak přežít v přírodě a různým zálesáckým dovednostem. Čekají nás noční dobrodružství, táborové hry, sportovní aktivity, společenské hry. Nebude chybět výtvarná dílna, hudební a taneční koutek, střelectví, vodní hry a plavání. Večerní sezení u táboráku, společné vaření a povídání tajuplných příběhů. Připravte se na dobrodružnou výpravu po okolí a spoustu soutěží. Během tábora bude tzv. Digital detox, tedy týden bez mobilního telefonu, bez internetu. Celým táborem vás bude provázet ostřílená parta vedoucích složená z lesáků, pedagogů, prima instruktorů a zvířecích kamarádů. Těšíme se na vás a na naše společná dobrodružství.

Číst dál: ČLS pořádá letní dětský pobytový tábor

Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení

Spárkatá zvěř svým potravním chováním zásadně ovlivňuje dynamiku lesních ekosystémů. Škody, způsobené okusem, ohryzem a loupáním podstatně ovlivňují druhou skladbu lesních porostů, mohou negativně působit na jejich stabilitu a způsobují následné ekonomické ztráty sníženým přírůstem a poklesem kvality dřevní hmoty. Pomocí současného způsobu mysliveckého hospodaření se však na většině území České republiky stále nedaří docílit dlouhodobé snižování početnosti hlavních druhů spárkaté zvěře. Tématice poškozování lesních porostů se věnoval seminář organizovaný Českou lesnickou společností, který se uskutečnil 19. května v Plzni.

Jak již název semináře napovídá, téma bylo zaměřeno na široké spektrum problematiky škod působených zvěří v lesních porostech, která je mnohdy bagatelizována. Cílem pořádaného semináře proto bylo zhodnotit nové poznatky z oblasti dopadů vlivu zvěře na lesní ekosystémy a poukázat na možné metodické nástroje nápravy tohoto stavu. První, přednášková část semináře, proběhla v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Účastníky na semináři přivítal Ing. Stanislav Polák, vedoucí oddělení lesnictví a myslivosti, který na úvod zhodnotil myslivecké hospodaření v Plzeňském kraji. V úvodní řeči konstatoval stále přetrvávající problematiku jelena siky, kterého se zde loví téměř polovina veškerých úlovků z celé republiky. Poté již následovaly jednotlivé příspěvky.

Číst dál: Dopady vlivu zvěře na lesní ekosystémy: Komplexní pohled a možnosti řešení

12. ročník soutěže YPEF se blíží do svého závěru

Začátek letošního ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských zemích lesích (Young People In European Forests - YPEF) byl, snad již naposled, poznamenán epidemií Covid. Především pořádání místních kol v lednu a v únoru se nesl v obavách pořadatelů ze zdravotních rizik při pohybu cizích osob na lesních správách. Termíny některých místních kol byly přesunuty do měsíce března.

Místní kola tedy proběhla v průběhu měsíců leden až březen 2022. Průběh soutěže byl klasický, začalo se testem o 20 otázkách připravených národním koordinátorem, následovala poznávačka o 20 položkách dle výběru pořadatelů a nechyběly doplňkové disciplíny, které byly zcela v režii pořadatelů místních kol. Celkem se uskutečnilo 50 místních kol, což znamená návrat k číslům z roku 2018. A to není vůbec špatné! Soutěže se zúčastnilo celkem 1488 soutěžících ve 496 družstvech.

Číst dál: 12. ročník soutěže YPEF se blíží do svého závěru

Jazykové verze webu

Aktuality

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2022    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno