100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě

Ve dnech 17. a 18. 10. 2018 se uskutečnil seminář „100 let velkých lesních kalamit ve střední Evropě“. Cílem tohoto semináře bylo poukázat na to, že kalamity byly, jsou a budou, a že lesníci si s nimi vždy poradí.

Seminář byl členěn do několika částí. Na úvod hovořil doktor Cílek z Geologického ústavu Akademie věd České republiky o některých aspektech a jiných pohledech na aktuální problematiku odumírání lesů. Poté následoval blok, který se zabýval kalamitami v jednotlivých pohořích. První příspěvek měl Ing. Minx, který popisoval mniškovou kalamitu a porosty po ní vzniklé a jeho působení na tehdejší lesní správě Hořice. V dalším vystoupení Ing. Pulicar vyzdvihl sociální dopady imisní kalamity na Krušných horách a na život obyvatel v bezprostředním okolí. Ing. Smejkal ve svém projevu popsal všechny významné kalamity za posledních 100 let na území Jizerských hor. Pan Ing. Kadleček okomentoval problematiku imisních kalamit na území Krkonoš, a jakým způsobem se s nimi vyrovnali.

Poté následoval blok o kalamitách posledních 20 let. Zástupci státních lesů TANAP-u podrobně analyzovali problematiku a řešení po kalamitě ve Vysokých Tatrách z roku 2004 a popsali také dopady až do současnosti. Zástupce vojenských lesů účastníky seznámil se způsobem řešení kalamity Kyrill na divizi Horní Planá. V předposledním příspěvku se doc. Zahradník podrobně věnoval kůrovcovým kalamitám a jejich gradacím v posledních 20 letech. Závěrečné shrnutí všech informací i další možné perspektivy vývoje ve svém vystoupení zhodnotil poměrně pesimisticky prof. Simanov.

Druhý den se uskutečnila terénní exkurze, během níž byly navštíveny některé lokality Krkonoš a Jizerských hor, které byly postiženy imisní a kůrovcovou kalamitou a kde bylo možné spatřit výsledek činnosti několika generací lesníků bojujících za obnovu lesa na dotčených plochách. Tento vývoj lze dnes hodnotit kladně, neboť lesy v Krkonoších a Jizerských horách jsou zelené a životaschopné, za což jim patří velký dík. Více v naší fotogalerii.

Jazykové verze webu

Aktuality

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2021    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno