QUO VADIS lesnictví? IV. – Kam kráčí těžba a doprava dříví?

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se uskutečnil již čtvrtý seminář z cyklu QUO VADIS lesnictví? Tentokrát na téma lesní těžby, dopravy dříví a lesní cestní sítě. Je již tradicí, že jednotlivé semináře tohoto cyklu probíhají na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V zaplněné posluchárně se zde sešli zástupci lesnického provozu, zaměstnanci státní správy lesů i lesnických škol, aby zde vyslechli zajímavé příspěvky a prodebatovali daná lesnická témata z pohledu jejich historie, současnosti i budoucího vývoje. Úvodní slovo přednesl Ing. Dalibor Šafařík, PhD., ředitel Krajského ředitelství Brno, Lesů ČR, s. p. Seminář se skládal ze dvou tematických bloků, ten dopolední blok byl věnovaný těžbě a dopravě dříví, ten odpolední pak lesní cestní síti.

Prvního odborného příspěvku se ujal prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., který představil v historickém kontextu techniku a technologii lesní těžby coby nástroje lesního hospodáře.  Následoval příspěvek Ing. Martina Jankovského, Ph.D. z FLD, ČZU v Praze, který se zabýval standardizací automatizovaných systémů v lesní těžba a dopravě, zejména pak možnosti zefektivnění a zpřesnění měření objemů dříví. Po krátké přestávce se ujal slova Ing. František Čapek, Ph.D. z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek a ve svém příspěvku podrobně rozebral vývoj a současnou situaci dopravy dříví v závislostech na změnách dřevozpracujícího průmyslu, lesního hospodářství i celé společnosti. Posledního příspěvku dopoledního bloku se ujal místo Ing. Zdeňka Domese, který se omluvil ze zdravotních důvodů, opět prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. Ve svém velmi zajímavém a poutavém příspěvku nastínil možné směry dalšího vývoje lesní techniky a technologií, které se nabízí a které by mohli v příštích letech najít provozní uplatnění z technických, ekonomických či sociálních důvodů.

Odpolední blok byl zpestřen vystoupením Ing. Romana Bystrického, Ph.D. z ÚHÚL, pobočky Jablonec nad Nisou, který, přestože nemohl být v Brně fyzicky přítomen, byl účastníkům konference zprostředkován obousměrným videomostem mezi Jabloncem nad Nisou a Brnem pomocí technologie SKYPE. Jeho příspěvek se zabýval se podrobnou analýzou kvantitativní i kvalitativní stránky lesní cestní sítě a jejími výhledy do budoucna. V rámci dalšího příspěvku prof. Ing. Radomíra Ulricha, CSc. z LDF MENDELU byly představeny možnosti moderních technologií výstavby trvale sjízdných lesních cest. Poslední odborný příspěvek patřil doc. Ing. Petru Hrůzovi, Ph.D. také z LDF MENDELU, který se zabýval perspektivou dalšího vývoje lesní cestní sítě, jejich novými přístupy, technologiemi a inovacemi.

Po prvním i druhém bloku proběhla velice živá a podnětná diskuze, která se zabývala možnostmi dalšího směřování lesnictví, zejména pak v oblasti lesní těžby, dopravy dříví a stavu lesní dopravní sítě v souvislosti s aktuálními problémy v lesnictví – kůrovcovou kalamitou a usycháním stromů. Lesnictví se nemůže jen nostalgicky dívat do minulosti, není možný ani zpětný vývoj po mnoha letech velkých změn v lesnictví i celé společnost, je třeba racionálně, pragmaticky a sebevědomě vykročit do příštích jistě nelehkých let. Zazněla potřeba intenzivnější spolupráce na celkové moderní koncepci dalšího směřování českého lesnictví, výzva k názorovému sjednocení lesnického sektoru i důrazný apel na větší a intenzivnější podíl lesníků při odborném rozhodování o lesích v České republice.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno