Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky

Dne 14. listopadu uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství ČR, podniků Lesy České republiky, s.p.  a Vojenské lesy a statky, s.p.  a ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem  seminář Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu  legislativě České republiky.  Seminář měl prohloubit a rozšířit debatu v čase, kdy jsou Nařízení (EU) č.1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření nepůvodních druhů a Nařízení (ES) č.708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře zapracovávány do české legislativy, konkrétně novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V semináři zazněly velmi vyváženě příspěvky z práce na výše uvedené legislativní změně od Ing. Šímy (MŽP) a Ing. Veselého (Mze). Vlastníky a správce pozemků zastoupili za LČR, s.p. Ing. Lidický a Ing. Straka Ph.D., který zároveň představil iniciativu Hospodáři v krajině. Pohled z jiného úhlu  přednesla Ing. Perglová Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR  a na závěr velice poutavě pohovořila o případných dopadech některých návrhů do zájmů chráněných památkovou péčí Ing. Křesadlová Ph.D. (NPÚ). Diskusi zahájil Dr. Anninghofer (Universita Gottingen) seznámením se situací v Německu. Krátce zazněla i informace od kolegů ze Slovenska.

Česká lesnická společnost usiluje o vyváženou a efektivní jak českou legislativu, tak její praktickou aplikaci. Seminář pomohl s vysvětlením možných dopadů. A doufejme i posunul proces implementace obou evropských nařízením žádoucím směrem.

Fotografie ze semináře ke shlédnutí zde.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno