XX. Sněm lesníků: 25 let od transformace a založení LČR

Dne 9. listopadu 2017 se konal v Hradci Králové v rámci akcí České lesnické společnosti (ČLS) jubilejní XX. Sněm lesníků spojený s jiným jubileem, a to s 25. výročím založení státního podniku Lesy České republiky (LČR). Sněm byl slavnostní, ale současně i pracovní, byl příležitostí bilancovat, a to nejen doby minulé a dobu současnou, ale zamyslet se i nad možným dalším vývojem státního lesního majetku, státního podniku a celého českého lesnictví. Účastníky přivítal a celé jednání moderoval PhDr. Jakub Železný, který se velké výzvy ve specifickém lesnickém prostředí zhostil s vysokou profesionalitou vynikajícího moderátora a v podstatné míře dotvářel během celého jednání jak slavnostní, tak diskusní a tvůrčí prostředí. 

Jednání uvedli předseda ČLS Ing. Pavel Draštík a generální ředitel LČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D. S historií vzniku státního podniku LČR, tehdejší atmosférou, nejednoduchou politickou situací, různými záměry, přáními a cíli aktérů, ale i možnostmi transformace a založení LČR seznámil téměř stovku účastníků první, možno bez nadsázky říci, zakládající ředitel LČR doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.  Složitou situaci v době vzniku LČR, konkrétní okolnosti, které ji ovlivňovaly, a první kroky podniku připomněl z praktických úhlů pohledu Ing. Miroslav Sloup včetně hledisek regionálního dopadu, lesnických činností a postupného vývoje.

V následujícím bloku, věnovaném již spíše současné situaci našeho lesnictví a LČR, vystoupil Ing. Petr Jelínek z Asociace lesnických a dřevařských podniků především k problematice vývoje podnikání v lesnictví, lesnických zakázek a obchodu se dřevem. Současnost, církevní restituce a nejbližší budoucnost státního podniku LČR uvedl generální ředitel Ing. Daniel Szórád, Ph.D., který podrobněji přiblížil rovněž široké spektrum záměrů, úkolů a cílů státního podniku, jež se soustřeďují nejen na vlastní polyfunkční lesnické činnosti, ale působí stále více a viditelněji i v širší sféře společenské. 

V rámci odpolední velmi živé, podnětné a přínosné široké panelové diskuse, se pozornost věnovala všem třem základním pilířům trvale udržitelného, života, trvale udržitelného rozvoje a konkrétně trvale udržitelného lesního hospodářství v ČR na příkladu státního podniku LČR. Jednalo se jak o problematice ekonomické, tak environmentální a sociální, a to zejména ve vztahu k budoucnosti. V této diskusní části vystoupil náměstek ministra zemědělství Ing. Patrik Mlynář, náměstek ministra životního prostředí Ing. Vladimír Dolejský, generální ředitel LČR Ing. Daniel Szórád, předseda ČLS Ing. Pavel Draštík, Generální ředitel VLS Ing. Josef Vojáček, Asociaci lesnických a dřevařských podniků zastupoval Ing. Petr Jelínek, Hnutí Duha bylo reprezentováno MVDr. Jaromírem Bláhou, Ing. Vít Zgarba zastupoval společnost Foresta SG a Jaroslava Nestěrová zastupovala Odborový svaz Dřevo-Voda-Lesy; diskuse se účastnili rovněž doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze a Ing. Zdeněk Domes z LČR.

Jednání se neomezovalo jen na státní podnik LČR, diskutovalo se také o problémech, východiscích, a perspektivách dalšího vývoje v širším rámci českého lesnictví, a to i v souvislosti s navazujícím dřevařským sektorem, úkoly, které stojí před českým lesnictvím v souvislosti s potřebami a požadavky společnosti, klimatickou změnou i vývojem pracovních sil v lesnictví. Na závěr lze říci, že záměr slavnostního XX. Sněmu lesníků, kterým bylo shrnout účely a očekávání vzniku státního podniku LČR v kontextu dané doby, shrnout a posoudit dosavadní vývoj podniku silná a slabá místa, od jeho založení až do současnosti, ale i perspektivy do budoucna, se podařilo naplnit.

Fotografie ke shlédnutí ve fotogalerii.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno