Stav a perspektivy rekreačních služeb vlastníků a správců lesa v České republice

Problematika poskytování a hrazení tzv. mimoprodukčních, netržních, funkcí, externalit lesa, či lesních ekosystémů, je značně složitá. Možnost a proces transformace daných funkcí či externalit lesa ze skupiny netržních funkcí lesa do skupiny tržních funkcí lesa (funkcí lesních ekosystémů) je závislá na mnoha aspektech. Funkce lesa mají charakter veřejných statků s různým potenciálem pro uplatnění v rámci trhu. Některé z funkcí, jsou přirozenou součástí trhu (tzv. internality), jiné mají částečný potenciál stát se tržními funkcemi (statky), a některé nemají tržní potenciál. Přitom se výrazně uplatňuje kulturně-historické, sociálně-ekonomické, politické a právní prostředí v rámci příslušných společností, národů a států. Pravděpodobnější možnost tak v prostředí České republiky v reálném časovém horizontu lze vidět v internalizaci ne netržních funkcí lesa, ale dosud netržních služeb polyfunkčního lesnictví do služeb tržních.

Seminář je zaměřen na současný stav, vývoj a perspektivy poskytování rekreačních služeb vlastníky a správci lesních majetků v rámci České republiky. Cílem semináře je seznámení s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesního hospodářství a jejich perspektivy v rámci ČR, a zejména výměna dosavadních praktických, provozních a právních zkušeností s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích různých forem vlastnictví v ČR.

Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat venkovní pochůzka.

Seminář je určen pro správce a vlastníky lesů, zástupci veřejné správy, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborní lesní hospodáře a další, kteří se o tutu aktuální problematiku zajímají.

 

Akce bude akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

 

Pořádáno za podpory

 

Ministerstva zemědělství                          Lesů ČR                   Vojenských lesů a statků ČR

Výsledek obrázku pro mze logoVýsledek obrázku pro lesy čr    Výsledek obrázku pro vls logo vojenské lesy

 

 

 

Informace o akci

Datum zahájení akce 22.06.2017 8:30
Datum ukončení akce 22.06.2017 15:30
Registration Start Date 01.06.2017
Kapacita sálu 60
Počet již přihlášených 0
Počet volných míst 60
Uzávěrka přihlášek 20.06.2017
Vložné 590,00Kc
Místo konání
LČR Hradec Králové
Lesní, Hradec Králové, Česká republika
LČR Hradec Králové
590,00Kc 60
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                

Copyright © 2017    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno