Pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich užívání

Cílem programu akreditovaného u MV je komplexně informovat o možnostech a limitech užívání pozemků určených k plnění produkčních funkcí lesa. Vzdělávací program reaguje na některé výsledky dotazníkových průzkumů, které zadávalo MZe v posledních několika letech. Jedná se o procesy související prohlašováním pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa, s dělením lesních pozemků, s udělováním výjimek k jinému využití pozemků určených k plnění funkcí lesa, s odnětím lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání nebo omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa nebo s udělováním souhlasů k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Společenský tlak na využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa se stupňuje. Na jedné straně je zájem uvádět stav skutečný do souladu se stavem v KN a napravovat dlouhá léta zanedbávaný stav vzniklý v průběhu druhé poloviny 20. století. Z druhé strany je stupňován tlak na ochranná pásma různých energovodů, dopravních koridorů a dalších staveb ve veřejném zájmu. Novým fenoménem posledního desetiletí se stává stupňování tlaku veřejnosti na užívání rekreačních funkcí lesa ať už v rámci hromadných sportovních akcí či individuálních aktivit.

Přestože základní lesnická legislativa nijak zásadní proměnou neprošla, došlo ke změně nazírání na poměrně širokou problematiku z pohledu nového občanského zákoníku a stavebního zákona. Státní správa lesů i veřejnost se s odlišnými přístupy často setká i při realizaci projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova nebo Operačního programu Životní prostředí. Ve sporných případech se změnila i rozhodovací praxe soudů, která odpovědnost vlastníka lesa staví do zcela jiné roviny, než tomu bylo doposud. Z popsaných důvodů vyvstává potřeba sjednotit náhled a rozhodovací praxi pracovníků orgánů státní správy lesů. Hledání cest k řešení nastávající situace je poměrně složité a pracovníci orgánů státní správy lesů mohou v rámci těchto procesů sehrát velice významnou roli.

Akce je akreditována v rámci vzdělávacího programu u MV ČR a v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Členové ČLS uveďte do on-line přihlášky slevový kupón: CLS

 

Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství

 

Stáhněte si

Informace o akci

Datum zahájení akce 12.10.2017 9:00
Datum ukončení akce 12.10.2017 16:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 36
Počet volných míst 14
Vložné 1 000,00
Místo konání
Zámek Karlova Koruna
Pražská 1, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, Česko
Zámek Karlova Koruna
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
1 000,00 14
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno