ČLS vyjádření k problematice Invazivních druhů

 

Invazivní nepůvodní druhy představují nebo mohou představovat nebezpečí pro evropskou krajinu. Proto bylo přijato Nařízení EP a Rady č. 1143/201 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které  je v současné době zapracováváno do naší legislativy a celkově se ČR připravuje na aktivní naplnění. Implementace Nařízení je předmětem připravované novely zákona č.114/1991 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Česká lesnická společnost se aktivně účastní přípravě a  projednávání této novely. A zároveň se aktivně podílí ve výzvě „Společné prohlášení hospodářů v krajině“. Důvodem jsou nejasné okruhy národního seznamu nepůvodních invazivních druhů, který by mohl obsahovat i hospodářsky významné druhy v české krajině se vyskytující staletí (a neohrožující naše společenstva), zásahy do částí zákona o ochraně přírody, které upravují tvorbu a schvalování LHP, a celkově návrhy, které s implementací výše uvedeného Nařízení nesouvisejí.

Česká lesnická společnost usiluje o vyvážený, efektivní a ekonomicky přijatelný legislativní nástroj pro tlumení skutečně nebezpečných invazivně se chovajících nepůvodních druhů. A to vše při zachování možnosti lesních hospodářů a vlastníků lesa hospodařit ve svém lese účelně, nebýt zatížen zbytečnou administrativou a nesmyslnými náklady, a přinášet ekonomický i společenský užitek.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno