Vliv lesa a jeho struktury na hydrické funkce krajiny

Dne 19. září proběhl za podpory Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků, s.p. a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. seminář České lesnické společnosti „Vliv lesa a jeho struktury na hydrické funkce krajiny“. To, že se jedná o dnes velmi aktuální téma, potvrdila hojná účast odborné veřejnosti. Dopolední program, který probíhal v Říčkách v Orlických horách, byl zaměřený na odborné příspěvky.

Nejprve prof. Petr Horáček z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR prezentoval, jaké mechanismy působí ve vztahu mezi dřevinami a okolním prostředím (půdou a atmosférou) a jak se prohlubující se klimatická změna (stres suchem a vysokými teplotami) projevuje na zdravotním stavu lesních ekosystémů i jednotlivých dřevin a jak na druhou stranu dřeviny ochlazují svojí transpirací okolní prostředí. V závěru příspěvku pak apeloval na závažnost současné situace a především na nutnost udržet dřeviny v krajině v co největším měřítku. Poté doc. Petr Máca z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze zhodnotil současnou periodu sucha v dlouhodobém časovém horizontu. Z výzkumu realizovaného ve spolupráci s kolegy z Německa se podařilo identifikovat více extrémních období sucha za posledních několik století, období let 2015-2018 k nim bohužel patří. Na tento příspěvek navázala Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., která ve své prezentaci upoutala pozornost především mapovými výstupy, které jasně dokládaly vliv sucha z posledních let na zdravotní stav lesních dřevin v různých oblastech České republiky.

V druhé části přednáškového bloku Ing. Vladimír Černohous z Výzkumné stanice v Opočně VÚLHM, v.v.i., ve svém příspěvku shrnul 40 let lesnického hydrologického výzkumu v Orlických horách, přičemž se také dotkl metodiky ekonomického hodnocení hydrických funkcí lesa. Svým vystoupením vytvořil úvod k odpolední terénní části semináře. Dopolední blok přednášek pak uzavřel Ing. Ondřej Špulák ze stejného pracoviště, který se ve svém příspěvku zaměřil na vyhodnocení vlhkostních poměrů borových porostů v oblasti Hradce Králové, zajímavé bylo především srovnání holé plochy s vlhkostními poměry pod porostem a také to, jak se projevuje druhá smrková etáž na přírůstu borovice v horní etáži.     

Odpolední část semináře byla věnována terénní pochůzce po objektech hydrologického výzkumu na území Správy Kolowratských lesů. Celý seminář doprovázela bohatá diskuze svědčící o zájmu všech zúčastněných o tuto dnes tak aktuální problematiku.

Fotografie z odborné akce ke shlédnutí zde.

  

 

Jazykové verze webu

Aktuality

Silvarium - lesnické zprávy

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno