Brdy vojenské – změna využívání rozsáhlého území

Dne 6. září 2018 se ve spolupráci s VLS ČR, s.p. uskutečnila venkovní pochůzka v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Tento újezd byl zrušen k 31.12.2015 a od 1.1.2016 byla na tomto území vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy. Jde o území historických paradoxů. Ve 20. letech minulého století návrh na vyhlášení vojenské střelnice narazil na odpor veřejnosti. Na základě veřejného mínění byly původní záměry rozsáhlého odlesnění značně redukovány na tři dopadové plochy, každá o výměře cca 450 ha. Dnes po 90 letech byly tyto odlesněné plochy s nepůvodní vegetací prohlášeny za 1. zóny CHKO.

Během pochůzky účastníci navštívili především plochy v minulosti využívané armádou, tj. dopadové plochy, střelnice a tankodromy. Na všech těchto lokalitách byl vyhodnocen současný stav, kdy příroda si tato území opět bere zpět, a současně byly prezentovány managementová opatření orgánů ochrany přírody, která se snaží tyto přírodní procesy zvrátit.

Bývalou střelnici Kolvín-Jih si účastníci prohlédli z bývalé vojenské řídící věže. Převážná část území je dnes již pokryta bujnou vegetací. V letošním roce by měl být v rámci managementových opatření vyřezán a vyklizen cca 1 ha území, který je silně zarostlý hlohem a šípkem.

V oblasti Padrťských rybníků, které se nachází v I. a II. zóně CHKO byly prezentovány dosavadní omezení v rybničním hospodaření a jejich dopady.

Další zajímavou ukázkou bylo bývalé cvičiště řízení bojových vozidel Zadní Bahna. Tato plocha byla již zalesněna náletovými dřevinami, proto na základě rozhodnutí v pochybnostech byla převedena do PUPFL porostní plocha o výměře 281 ha. Ze strany CHKO není v současné době znám žádný zájem o realizaci managementových opatření. Na tomto území byly v minulém roce vybudovány dvě retenční nádrže, které si účastníci rovněž prohlédli.

Odpoledne byly na pořadu prohlídky dopadových ploch Tok a Jordán. Obě tyto plochy rychle zarůstají bujnou vegetací, na obou těchto plochách jsou na malých částech realizována managementová opatření ochrany přírody formou výřezů náletových dřevin.

Na bývalé dopadové ploše Jordán současné vedení CHKO prosazuje umělé vypalování. V roce 2016 iniciovalo hasičské cvičení, v rámci kterého byly vypáleny tři drobné plochy mezi komunikacemi. HZS však již prohlásil, že je tato činnost nebezpečná a nemíní ji opakovat. Následně v roce 2017 byl na této ploše úmyslně založen požár na několika místech. Následoval rozsáhlý a velmi náročný hasičský zásah. Díky včasnému zjištění požáru a rychlému požárnímu zásahu byly ochráněny okolní lesy. Požár se podařilo zlikvidovat na dopadové ploše. Šetření Policie ČR nebylo úspěšné a pachatel nebyl dopaden. Výsledky této pyromanie se účastnící pochůzky rovněž prohlédli a bylo ponecháno každém účastníkovi, aby si na tento postup udělal svůj vlastní názor.

 Celodenní pochůzka byla ukončena na poetickém místě – Jindřichově skále s krásným výhledem na zříceninu hradu Valdek. Fotografie z venkovní pochůzky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno