Lesní hospodářství v Orlických horách na prahu 21. století

Foto z akce "Lesní hospodářství v Orlických horách"

Uplynulo již 15 let od doby, kdy lesy v Orlických horách byly zasaženy rozsáhlým do té doby nezaznamenaným typem poškození. Na jaře 2002 došlo v celé hřebenové oblasti Orlických hor ke zčervenání a následnému opadu jehličí letorostů v horní části korun, nejvýrazněji u porostů v 1. a 2. věkovém stupni. Zásadním způsobem bylo poškozeno cca 2000 ha lesa nad 800 m n. m. Prvotním působícím faktorem byl v tomto případě průběh teplot během zimního období 2001–2002, který vedl k ojedinělým mrazovým škodám na lesích. Druhotným působícím faktorem se stal až kalamitní výskyt houby Ascocalyx abietina. Na zdravotní kondici lesních porostů se dlouhodobě projevují zvýšené obsahy dusíku, jenž prodlužuje období růstu a omezuje vyzrávání letorostů. Nedostatek draslíku naopak snižuje odolnost vůči nízkým teplotám. Působení uvedených faktorů mohou posilovat nárazově zvýšené koncentrace oxidu siřičitého a dalších škodlivin.

Lesní hospodářství v širším kontextu

Dvoudenní seminář, který proběhl ve dnech 8. - 9. 6. 2017, si kladl za cíl seznámit účastníky se stávajícím stavem lesních porostů v Orlických horách i s problémy, s kterými se vlastníci zdejších lesů musí vyrovnávat. Semináře se zúčastnila mimo jiné i delegace předních zástupců Polskie Towarzystwo Leśne Przewodniczący Oddziału we Wrocławiu, jež při této příležitosti za zásluhy a spolupráci ocenila naše významné lesníky Petra Navrátila a Jiřího Ulvera. Jmenovitě tuto sesterskou organizaci zastupovali Jarosław Góral - Polskie Towarzystwo Leśne Przewodniczący Oddziału we Wrocławiu, Kazimierz Śpiewak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, Mariola Miśkiewicz - Członek PTL Nadleśnictwo Jugów, Leszek Kościński - Członek PTL Nadleśnictwo Jugów, Marek Matyjaszczyk - Z-ca Dyrektora Biura Urządzania Lasu Oddział w Brzegu a Przemysław Zwaduch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdroje.

V úvodu semináře, pořádaného ve spolupráci s Celostátní stí pro venkov, Martin Polívka z ÚHÚL pobočky Hradec Králové připomněl události z roku 2002 a projekt MZe, kdy byl realizován monitoring zdravotního stavu na ploše 6 000 ha. Zástupci největších vlastníků ze Správy Kolowratských lesů a Kristina Colloredo-Mansfeldová – Správy lesů a majetku seznámili s minulostí i současností lesů v Orlických horách.  Radek Novotný z VÚLHM zaměřil svůj příspěvek na stávající situaci zdravotního stavu lesních porostů. Další část programu byla zaměřena na činnost SZIF, konkrétně Programu rozvoje venkova. Martin Polívka seznámil účastníky s aktuálními podmínkami získání podpor v LH. Součástí programu byla i prezentace úspěšně realizovaných projektů na obou velkých lesních majetcích.

Exkurzní část první den zamířila do lokality Trčkov a do oblasti západní části Orlických hor. Role průvodců je ujali Šimerda Ladislav a Vondřejc Milan ze společnosti Kristina Colloredo-Mansfeldová – Správa lesů a majetku. Druhý den exkurze zamířila na hřebeny střední a východní části Orlických hor. Exkurzi prováděli Martin Fojt a Jan Kejzlar ze Správy Kolowratských lesů. Za velmi přínosnou a zajímavou skutečnost lze označit setkání lesníků, kteří jsou spjati s prací v Orlických horách několika generací. Jednalo se o nejstarší generace, která se podílela zalesňování imisních kalamitních holin, bývalých provozních lesníků, lesních hospodářů, kteří zdejší lesy spravují v současnosti až po generaci lesníků, kteří stojí na počátku svého profesního života. A tak v průběhu exkurze docházelo k přirozenému sdílení mezigeneračních lesnických poznatků a zkušeností. Přejeme, aby se lesům Orlických hor dobře dařilo, aby rostly přiměřeně horských podmínkám a aby byly ušetřeny dalším pohromám, které je provázely po celou druhou polovinu minulého století.

Fotky ze semináře spojeného s venkovní exkurzí ke shlédnutí zde.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno