Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů

V současné době je Česká republika stále častěji konfrontována s následky různých klimatických extrémů. Na tuto aktuální problematiku ve středu 5. prosince navázal poslední seminář České lesnické společnosti pořádaný v roce 2018 v malebné vesnici Modré u Velehradu. Po přivítání Romanen Bystrickým z ÚHÚL Jablonec nad Nisou čekaly na účastníky odborného semináře s názvem „Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů“ čtyři zajímavé přednášky. Na dopolední přednáškovou část následně navázala venkovní exkurze na LS Buchlovice.

Na úvod Jaromír Macků z ÚHÚL Brno účastníky seznámil s rozsáhlou problematikou klimatické změny a její dopady na hospodaření v lesích České republiky. Jako druhý přednášející se role zhostil Viktor Novotný, také z ÚHÚL Brno, s přednáškou zabývající se řešením úprav povodí na příkladu lokality Rákoš – Salaš, konkrétně s hrazením bystřin Rákoš I-III. Po krátké přestávce Aleš Sekanina z LHProjekt a.s. Brno skupinu účastníků informoval o možnostech hodnocení povodí v širším kontextu. Dopolední přednáškovou část uzavřel Roman Bystrický zabývající se perspektivami a budoucností hrazení bystřin.

V odpolední části navázala na teoretické informace venkovní exkurze s několika ukázkami hrazení bystřin. Poutavým a zasvěceným výkladem provázel Viktor Novotný a Roman Bystrický. Zastávky byly směřovány na úpravu pravostranného přítoku říčky Salašky u Velehradu v místní části Rákoš, jež byla provedena v letech 2008-2012. Úprava se uskutečnila ve třech etapách rozdělených na akce Hrazení bystřin Rákoš I až III. Účelem těchto úprav byla ochrana níže položených oblastí a staveb před účinkem povodní zadržením splavenin a zadržením vody v povodí.

Závěrem lze říci, že klimatická změna včetně vzniku rozsáhlých holin po kůrovcové kalamitě a změny hydrologického režimu představuje významný faktor v managementu přírodních ohrožení a vyžaduje adaptaci dosavadních řešení. Jedním z nejefektivnějších řešení je cílené a promyšlené využívaní území zahrnující nezbytná technická řešení. Fotografie z odborného semináře spojeného s venkovní pochůzkou ke shlédnutí zde.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

European Stage Contest YPEF 2019
24.09.2019 14:00
Typ akce:  International Conferences

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno