Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě

Dne 23. listopadu uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství ČR, Lesů České republiky, s.p. a Vojenských lesů a statků ČR, s.p. na Hrubé Vodě seminář na téma "Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě". Seminář se zabýval způsoby, jak postupovat při obnově kalamitních ploch, které vznikly při větrných kalamitách nebo dnes již velmi známému plošnému odumírání smrkových porostů. Prohlédněte si fotogalerii se semináře, zabývající se touto aktuální problematikou, jehož se zúčastnilo téměř 70 zájemců.

V úvodu semináři zazněly příspěvky prof. Vacka a doc. Hlásného (oba z FLD, ČZU V Praze), které poukazovali na měnící se klima, jeho vliv na smrkové porosty a možná rizika pěstování smrku v současné oblasti rozšíření. Ing. Špulák (VÚLHM Opočno) ukázal možnost obnovy kalamitních ploch s využitím přípravných dřevin a jejich vlivem na ekonomiku majitelů lesa. Ing. Martiník (LDF Mendelu v Berně) poukázal na možnosti obnovy kalamitních ploch nejen přípravnými dřevinami, mezi které počítal i smrk, ale i za použití ostatních dřevin jako je borovice, modřín.

Jako další vystoupil Ing. Jeniš (VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou) s příspěvkem o obnově především větrných kalamit a výsledky s jejich obnovou. Poukázal především na to, že v nově vzniklých porostech se objevovalo přirozené zmlazení dřeviny mimo uměle vysázené a tudíž vznikly druhově pestré porosty, které jsou stabilnější vůči působení okolních negativních vlivů. Ing. Mičán (VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou) ve svém příspěvku ukázal obnovu velkoplošných kalamitních ploch vzniklých v posledních třech letech na majetku VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou s využitím pestré dřevinné skladby a jejich kombinace na kalamitních plochách. Závěrem vystoupil se svým příspěvkem Ing. Soušek (ÚHÚL Olomouc), který ukázal na možnosti využití dotací na obnovu kalamitních ploch vzniklých působení především abiotických činitelů včetně sucha.

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno