Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství

Současná ochrana lesa v pojetí integrované ochrany rostlin se bez používání přípravků na ochranu rostlin (POR) neobejde. Je třeba pouze minimalizovat rozsah jejich použití a eliminovat negativní dopady jejich používání. Na eliminaci negativních dopadů, ale částečně i na spotřebu, má značný vliv volba vhodné aplikační techniky, včetně výběru trysek. V lesních porostech se používá především ruční technika. Specifická technika, která se svým pojetím částečně blíží tomu, co je používáno v zemědělství (i když v menším měřítku), se používá v lesních školkách. V posledních letech se zásadně změnila i legislativa, která má vliv na používání aplikační techniky, a přitom mnoho lesníků o tomto není plně informováno. Chystaný seminář by měl přinést základní informace o možnostech používání aplikační techniky při aplikaci POR, včetně historického vývoje a legislativních omezení. Zásadní pozornost bude věnována vhodnému výběru aplikační techniky s ohledem na maximální eliminaci negativních dopadů POR na životní prostředí. Speciální pozornost je věnována lesním školkám, kde se uplatňuje při výběru vhodné aplikační techniky řada specifik.

Seminář je určen pro zaměstnance městských a krajských úřadů, kteří kontrolují dodržování související legislativy, pro pracovníky, kteří aplikaci POR zabezpečují (akciové společnosti, OSVČ, obecní a soukromé lesy), organizacím, které práce spojené s aplikací POR zadávají (státní lesy), lesním školkařům, ale i dalším, které tato problematika zajímá (distributoři POR, výrobci POR apod.).

Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout expozice NZM.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Probíhá akreditace semináře u MV ČR. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

 Členové ČLS použijte slevový kód "CLS".

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství,
Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
Lesů ČR, s. p.,
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem

 

   

 

Stáhněte si

 a .

Informace o akci

Datum zahájení akce 31.01.2017 8:30
Datum ukončení akce 31.01.2017 15:00
Registration Start Date 11.01.2017
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 18
Uzávěrka přihlášek 29.01.2017
Vložné 790,00
Místo konání
Národní zemědělské muzeum
Kostelní 1300/44, 170 00 Praha-Praha 7, Česká republika
Národní zemědělské muzeum
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
790,00 18
Sdílej tuto akci

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2020    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno