Agrolesnictví - nástroj diverzifikace krajiny

Kombinace pěstování dřevin s některou z forem zemědělské produkce není novým nebo revolučním produkčním systémem, ale o to palčivější jsou neduhy naší krajiny, které dokáže napravit. Agrolesnictví chápeme jako způsob hospodaření na zemědělské nebo lesní půdě, který buď prostorově nebo časově kombinuje pěstování dřevin a zemědělskou produkci na jednom pozemku. Vedle optimalizace produkce přináší i celou řadu dalších benefitů, jako je podpora biodiverzity krajiny, protierozní a meliorační funkci, ukládání uhlíku v biomase stromů a v půdě a celou řadu dalších pozitivních aspektů. Cílem semináře je odbornou lesnickou a zemědělskou veřejnost seznámit se specifiky a možnostmi tohoto způsobu hospodaření a přispět k jeho širšímu uplatnění jak na zemědělské, tak i lesní půdě. Na dopolední přednáškovou část naváže venkovní exkurze zaměřená na výzkum rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy a agrolesnické systémy na lokalitě „Na Michovkách“.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-4/2019.

Členové ČLS a studenti použijte slevový kód "CLS".

 Pořádáno za podpory

Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků, s. p., 

Českého spolku pro agrolesnictví a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Stáhněte si 

Informace o akci

Datum zahájení akce 09.06.2022 9:00
Datum ukončení akce 09.06.2022 15:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 30
Počet volných míst 10
Uzávěrka přihlášek 08.06.2022
Vložné 690,00
Již není možné přihlásit se na tuto akci.
690,00 10
Sdílej tuto akci

Jazykové verze webu

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno