Deklarace k douglasce v ČR

Deklarace

z dvoudenní konference „Douglaska - dřevina roku 2014“, která se konala 2. – 3. 9. 2014 ve Křtinách za účasti 170 účastníků, na které se všichni jednomyslně shodli v závěru prvního dne konference.  

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) představuje dřevinu, která do jisté míry vyplnila volnou ekologickou niku v lesních ekosystémech Evropy (nižší, teplejší polohy s variabilními vlhkostními a dobrými půdními podmínkami, částečně pionýrský charakter), což spolu podmínilo její úspěšnou introdukci v evropských poměrech. Pro lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl představuje druh s vysokým produkčním potenciálem kvalitního jehličnatého dřeva s všestranným využitím. Zejména ve srovnání se stávajícími jehličnatými kulturami se jedná o dřevinu s výrazným stabilizačním a melioračním účinkem a může významně doplnit druhovou skladbu v některých oblastech především s chřadnoucím smrkem, kde může částečně nahradit výpadek jeho produkce. Praktičtí lesníci v oblastech s jejím vyšším výskytem i lesnický výzkum mají přitom i dnes dostatek znalostí a zkušeností, aby byl maximalizován její přínos a minimalizována její rizika. Při vyšším využití je potřeba oblast výzkumu a spektrum šetření podstatně rozšířit. Jedná se o výzkum proveniencí, genetických zdrojů, stabilizačních vlivů, hledání optimálního způsobu pěstování ve smíšených porostech a v extrémnějších podmínkách a i jejích patogenů, které při současném malém výskytu nehrají větší roli. Na druhé straně se i při jejím vyšším využití jedná jen o jednu z perspektivních cest, kterou by se lesnická praxe i výzkum měly ubírat. Tyto trendy by měly být podpořeny i legislativně.

Hlavními signatáři této deklarace jsou následující organizace, kteří prostřednictvím svých zástupců zúčastněných na konferenci vyjadřují s jejím textem a záměrem souhlas:

Ministerstvo životního prostředí ČR                      Ministerstvo zemědělství ČR

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10                  Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00             

Lesy České republiky, s. p.                              Vojenské lesy a statky, s. p. 
Přemyslova 1106, Hradec Králové, 501 68     Pod Juliskou 5, Praha 6, 160 64

 

Fakulta lesnická a dřevařská  ČZU                       Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Kamýcká 1176, Praha 6 – Suchdol, 165 21          Zemědělská 3, Brno, 613 00      

 

Česká lesnická společnost, o. s.                           Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68                     K Silu 1980, Pelhřimov

 

Česká akademie zemědělských věd                     Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Těšnov 65/17,  Praha 1, 117 05                            Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem, 250 01

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Hrazení bystřin a ochrana přírody
20.06.2019 9:00
Typ akce:  Seminář

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno