Seminář se zaměřuje na problematiku lesů příměstských a lesů se zvýšenou rekreační funkcí. Les má mnoho významných funkcí, ať již tržních nebo netržních. Často se uvádí členění na funkce produkční, ekologické a environmentální. V systémech členění funkcí lesa je zřejmé, že jejich struktura (obsah, forma a vazby) není dostatečně ustálena, protože je tvořena s ohledem na různé cíle a účely, v různých místech a různém čase, v různých společenských podmínkách a je tedy v podstatě vždy účelová. Ze stávající platné legislativy a v souladu s převažujícím vědeckým členěním se mezi mimoprodukční funkce zařazuje funkce vodohospodářská, půdoochranná, rekreační, klimatická, krajinotvorná, reprodukční a funkce ochrany přírody. O komplexní zmapování se lesníci snaží v oblastních plánech rozvoje lesů. Výrazná specifika jsou spojena s rekreačním potenciálem a rekreační funkcí lesů, kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Cílem semináře je ukázat různé pohledy na využívání rekreační funkce lesů v ČR a využívání rekreačního potenciálu v rámci lesního podniku. Diverzifikace aktivit lesního podniku může naplňovat jak společenské požadavky, tak pomáhat překonávat období, kdy se příjmy z hlavní výroby nevyvíjejí příznivě. Takto k problematice přistupovaly v minulosti velkostatky.


Partneři projektu

V loňském roce jsme se opět podíleli na... - Komunikační agentura ... Městské lesy připravují na letošní rok několik novinek: Hradec Králové

 

 

Místo a datum akce: Mazurova chalupa; Hoděšovice; Hoděšovice 9, 534 01 Býšť; 27. - 28. 3. 2018

Stáhněte si celou pozvánku:

Prezentace přednášejících:

Ekonomické aspekty
využívání rekreačního potenciálu lesních podniků

 

Ing. Jiří Matějíček CSc. ÚHÚL  
Oblastní plány rozvoje lesů - Rekreační funkce a příměstské lesy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Ing. Vítězslav Krystýn ÚHÚL

Městské lesy Hradec Králové,
rekreační zázemí u krajského města

 

Ing. Radek Jůza MLHK

Hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa na lesním hospodářském celku Městské lesy Hradec Králové

Ing. Radek Jůza MLHK

 Lázeňské lesy Karlovy Vary

 

Ing. Božena Sochorová LLKV

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí
v Jihočeském kraji

Ing. Jan Mondek ÚHÚL

Lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí
v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina

Ing. David Mazáč ÚHÚL

 Prohlédněte si fotografie z akci.

Jazykové verze webu

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2024    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno