Dne 14. června 2018 proběhlo jednání u kulatého stolu, ke kterému Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací nábytkářského průmyslu pozval široké spektrum dotčených osob a subjektů, mimo jiné i ČLS. Hlavním tématem byla „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva“. Zaznělo mnoho argumentů pro certifikaci lesů, především v majetku státu. A to nejčastěji ze strany zpracovatelů a výrobců nábytku. Zazněly samozřejmě také protiargumenty založené především na zdánlivé případně konfliktní „výhodnosti“ pro vlastníka lesa. Za ČLS zaznělo několik bodů v diskusi:

1.      FSC dostatečně nevysvětluje a nevyrovnává nedůvodné a obrovské rozdíly v tzv. národních standardech.

2.      Do budoucna není žádná právní jistota udržení stabilního standardu v dohodnutých parametrech.

3.      Certifikace je dalším stupněm regulace, který dopadá na vlastníka lesa, v podobě zákonů a nařízení státem vymahatelné, přičemž by mělo být skutečně jeho svobodnou vůlí, zda se pro ni dobrovolně rozhodne. Zvláště, když náklady s ní spojené, musí hradit pouze on.

Debata probíhala formou mnoha vystoupení různě dotčených osob a subjektů. Padlo mnoho otázek, na které nebylo dostatečně odpovězeno. Bylo zřejmé, že debata nemá jednoznačná doporučení, měla pokračovat a hlouběji se zabývat některými body, na dalších setkáních. Proto ke konci došlo k nepříjemnému překvapení, když předsedající přečetl návrh závěrečného usnesení: „Účastníci se shodli, že by mělo být v ČR certifikováno systémem FSC 10% lesů“, možná necituji přesně, ale usnesení bylo přečteno mimoděk s tím, že kdo s ním souhlasí, může ho podepsat, což ČLS rozhodně neudělalo. Slovo „usnesení“ by mohlo navodit oprávněný dojem, že se účastníci jednání na něčem dohromady usnesli. Tato situace rozhodně u tohoto kulatého stolu nenastala. Mnohé otázky zůstaly otevřené a vyžadují další odbornou diskusi. Usnesení bylo zjevně dopředu připraveno, nebylo s účastníky diskutováno, natož aby bylo odsouhlaseno, případně o něm hlasováno. Skutečnost, že jej podepsali pouze ti, kteří s ním souhlasí a počet nesouhlasících, není možné odhadnout, protože nebyla na tomto jednání předložena prezenční listina účastníků. Vše uvedené nic nemění na závěrečné devalvaci  a zjevné účelovosti celého jednání. Pro další případné sjednání na toto téma je na místě požadovat vyšší míru serióznosti a větší pluralitu názorů na téma lesních certifikací.  

 

Ing. Jana Čacká

Místopředsedkyně RV ČLS

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2020    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno