Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Zveřejněno: 15.březen 2018
Zobrazeno: 1739

Dne 1. 3. 2018 se uskutečnil v Národním zemědělském muzeu v Praze již tradiční seminář pořádaný Českou lesnickou společností ve spolupráci s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v.v.i. a Komisí ochrany lesa ČAZV, tentokrát na téma „Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR“. Odborná akce měla bohatou účast, zúčastnilo se ji téměř 50 účastníků z řad Lesů ČR, VÚLHM, ÚHÚL, ČIŽP, obou lesnických fakult, ale i zástupců městských a soukromých lesů. Vliv sucha byl pojat z různých úhlů pohledu.

Doc. Hlavinka z CZECHGLOBE v Brně zhodnotil v obecné rovině trendy ve vývoji sucha a jeho dopady na naší krajinu. Doc. Šrámek z VÚLHM pak zhodnotil konkrétní dopady na zdravotní stav lesních ekosystémů. S vlivem sucha na hmyzí škůdce lesních porostů seznámil přítomné doc. Zahradník a s vlivem vodního stresu na sadební materiál a ujímavost výsadeb Ing. Leugner, oba rovněž z VÚLHM. S poznatky vlivu sucha na hospodaření v lese z pohledu soukromého vlastníka seznámil přítomné Ing. Šimerda, ředitel Správy lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové. S možnostmi dotací na zmírnění škod suchem informoval Ing. Lojda z Ministerstva zemědělství.

O úspěšnosti semináře vedle účasti hovoří i vydařená a rozsáhlá diskuze, rozdělená do dvou hlavních bloků, která v čistém čase přesáhla jeden a půl hodiny. Fotky ze semináře, zabývající se touto aktuální problematikou, jsou k prohlédnutí zde.