Venkovní pochůzka "Lesní hospodářství Třeboňska"

Zveřejněno: 28.květen 2014
Zobrazeno: 5394

Prohlédněte si fotografie z venkovní pochůzky, která proběhla 27. 5. 2014 na území LS Třeboň, LS Nové Hrady a částečně po majetku městských lesů Třeboň. Velice pestrým programem provázel ing. Stanislav Hanuš, lesní správce LS Třeboň a Daniel Dvořák, jednatel Třeboňských lesů a rybníků, s.r.o. Celou akci připravil ing. Milan Bíba, CSc. vedoucí středočeské pobočky ČLS.

Předností venkovních pochůzek, oproti klasickým seminářům je, že diskuse jsou otevření a tím atraktivnější. Diskutovány byly jak problémy legislativního omezení obnovy přestárlých porostů, tak změny podmínek při provozování semenných sadů nebo dotování turistického ruchu vlastníky lesa.

Pod majestátními douglaskami v tzv. „Císařské skupině“ (založeno v roce 1888 na paměť panování císaře Fr. Josefa I) byly diskutovány i ekologické nároky douglasky. Konkrétně to, zda lepší fyziologické hospodaření s vodou je to, co douglasku odlišuje od jiných podobných dřevin a činí ji tak vitálnější. Splňuje tato dřevina již podmínky domestikované introdukované dřeviny?

V průběhu celého dne toho ale zaznělo mnohem více, není ani možné vše písemně zachytit. Účastníci odjížděli s řadou podnětných otázek a odpovědí a námětů. Můžete se zúčastnit některé další pochůzky ČLS a čerpat z výhod této formy odborné terénní akce. Např. 16. 10. se uskuteční podobná pochůzka po majetku ML Domažlice.